งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Graphical user interface ใน MATLAB. Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI Get และ Set.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Graphical user interface ใน MATLAB. Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI Get และ Set."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Graphical user interface ใน MATLAB

2 Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI Get และ Set

3 แบบฝึกหัด เปลี่ยนจาก pushbutton เป็น popupmenu ดังรูป

4

5 ตัวอย่าง Callback

6 แบบฝึกหัด เปลี่ยนจาก popupmenu เป็น Radio button ดังรูป

7 แบบฝึกหัด

8 Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI การใช้คำสั่ง set ฟังก์ชั่น set เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้กำหนดค่าคุณสมบัติค่าใหม่ให้กับ วัตถุที่เราต้องการซึ่งจะช่วยให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ ต่างๆ ได้ รูปแบบการใช้คำสั่ง set จะมีลักษณะดังนี้

9 Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI

10 ตัวอย่าง Callback

11 แบบฝึกหัด เพิ่ม Toggle Button - เพิ่ม Slider bar - เมื่อ Slider เลื่อน ไป ค่าใน edit จะ เปลี่ยนตาม - เมื่อ edit เปลี่ยน Slider จะเลื่อนไป

12

13

14 ตัวอย่าง Callback สำหรับ Toggle button

15 ตัวอย่าง Callback สำหรับ Slider และ Edit

16 HomeWork


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Graphical user interface ใน MATLAB. Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI Get และ Set.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google