งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Graphical user interface ใน MATLAB

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Graphical user interface ใน MATLAB"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Graphical user interface ใน MATLAB

2 Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI
Get และ Set

3 เปลี่ยนจาก pushbutton เป็น popupmenu ดังรูป
แบบฝึกหัด เปลี่ยนจาก pushbutton เป็น popupmenu ดังรูป

4

5 ตัวอย่าง Callback

6 เปลี่ยนจาก popupmenu เป็น Radio button ดังรูป
แบบฝึกหัด เปลี่ยนจาก popupmenu เป็น Radio button ดังรูป

7 แบบฝึกหัด

8 Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI
การใช้คำสั่ง set ฟังก์ชั่น set เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้กำหนดค่าคุณสมบัติค่าใหม่ให้กับวัตถุที่เราต้องการซึ่งจะช่วยให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆ ได้ รูปแบบการใช้คำสั่ง set จะมีลักษณะดังนี้

9 Function และคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง GUI

10 ตัวอย่าง Callback

11 แบบฝึกหัด -เพิ่ม Slider bar
-เมื่อ Slider เลื่อนไป ค่าใน edit จะเปลี่ยนตาม -เมื่อ edit เปลี่ยน Slider จะเลื่อนไป เพิ่ม Toggle Button

12

13

14 ตัวอย่าง Callback สำหรับ Toggle button

15 ตัวอย่าง Callback สำหรับ Slider และ Edit

16 HomeWork


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Graphical user interface ใน MATLAB

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google