งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphical User Interface charturong.ee.engr.tu.ac.th/CN208 จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphical User Interface charturong.ee.engr.tu.ac.th/CN208 จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphical User Interface charturong.ee.engr.tu.ac.th/CN208 จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 2 Introduction •A graphical user interface (GUI) provides the user with a familiar environment in which to work. It contains for example –Pushbottons –Toggle Buttons –Lists –Menus –Text Boxes •GUIs are harder for the programmer because a GUI-based program must be prepared for mouse clicks (or possibly keyboard input) for any GUI element at any time. –Inputs known as events –A program that responds to events is event driven

3 3 •Components •Containers •Callbacks

4 4 Basic Steps Required to Create MATLAB GUI 1.Decide what elements are required for the GUI and what the function of each element will be. Make a rough layout of the components by hand on the piece of paper. 2.Use the MATLAB tool called guide (GUI Development Environment) to layout the components on a figure. 3.Use a MATLAB tool called the Property Inspector 4.Save the figure to a file. 5.Write code to implement the behavior associated with each callback function.


ดาวน์โหลด ppt Graphical User Interface charturong.ee.engr.tu.ac.th/CN208 จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google