งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 3 Delphi7. การเขียนโปรแกรมด้วย Delphi7 สำหรับการเขียนโปรแกรมกับ Delphi7 นั้นจะใช้แนวการเขียนแบบ Even Drive ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมใน ลักษณะที่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 3 Delphi7. การเขียนโปรแกรมด้วย Delphi7 สำหรับการเขียนโปรแกรมกับ Delphi7 นั้นจะใช้แนวการเขียนแบบ Even Drive ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมใน ลักษณะที่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 3 Delphi7

2 การเขียนโปรแกรมด้วย Delphi7 สำหรับการเขียนโปรแกรมกับ Delphi7 นั้นจะใช้แนวการเขียนแบบ Even Drive ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมใน ลักษณะที่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นกับตัวโปรแกรม เราจะมีวิธีการ จัดการกับเหตุการณ์นั้น ด้วยการเขียน คำสั่งต่าง ๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ย่างรวดเร็ว

3 รู้จักรกับ Object Label ใช้แสดงข้อความ Edit ใช้แสดงข้อความบรรทัด เดียว ผู้ใช้สามารถแก้ไข ข้อความได้ Meno ใช้แสดงข้อความหลาย บรรทัด ผู้ใช้สามารถแก้ไข ข้อความได้

4 Button ใช้สร้างปุ่ม Checkbox ใช้แสดงตัวเลือก แบบเลือกได้หลายตัวเลือก Radio Button ใช้แสดง ตัวเลือกแบบเลือกได้ตัวเลือก เดียว

5 List Box ใช้แสดงข้อมูลที่เป็น แบบรายการให้เลือก Combo Box ใช้แสดงข้อมูลที่ เป็นแบบรายการให้เลือก โดย สามารถแก้ไขข้อมูลได้ Score Bar ใช้แสดงช่วงการ เพิ่มขึ้นหรือลด

6 Group Box ใช้สำหรับ แบ่งกลุ่ม คอมโพแนนต์ที่อยู่บนฟอร์ม Radio Group ใช้สร้าง Radio Button ที่อยู่ใน Group Panel ใช้จัดกลุ่มคอม โพแนนต์

7 โปรแกรมแสดงโปสเตอร์ ภาพยนตร์ 1. สร้าง Folder ในไดร์ฟ D ชื่อ Delphi ขึ้นมา 1 Folder 2. เตรียมรูปภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ เป็น Bitmap(.bmp) 3 เรื่อง ใส่ไว้ใน Folder Delphi ที่สร้างขึ้นในข้อ 1 1.Spiderman 2.The Matrix 3.Vampire Twilight

8 จัดวางคอมโพแนนต์

9 กำหนด Property คอมโพแนนต์พร็อพเพอร์ตี้ค่าที่กำหนด Form NamefrmMovie Caption โปสเตอร์หนังดัง Button NamebtnEnd Caption จบการทำงาน Image NameimgMovie StretchTrue

10 กำหนด Property Radio Button 1 NamerbtSpiderman CaptionSpiderman Radio Button 2 NamerbtMatrix CaptionThe Matrix Radio Button 3 NamerbtVampire CaptionVampire Twilight

11 เขียนโค้ดโปรแกรม

12 เขียนโค้ดโปรแกรม พิมพ์โค้ดเพิ่มเข้าไปดังนี้ imgMovie.Picture.Bitmap.LoadFromFile('D: \Delphi\Spiderman');

13 ทำเช่นเดียวกันกับ Radio Button อีก สองตัว แต่เปลี่ยนโค้ดดังนี้

14 เขียนโค้ดโปรแกรม

15 เขียนโค้ดโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt Week 3 Delphi7. การเขียนโปรแกรมด้วย Delphi7 สำหรับการเขียนโปรแกรมกับ Delphi7 นั้นจะใช้แนวการเขียนแบบ Even Drive ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมใน ลักษณะที่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google