งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 3 Delphi7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 3 Delphi7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 3 Delphi7

2 การเขียนโปรแกรมด้วย Delphi7
สำหรับการเขียนโปรแกรมกับ Delphi7 นั้นจะใช้แนวการเขียนแบบ Even Drive ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมในลักษณะที่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับตัวโปรแกรม เราจะมีวิธีการจัดการกับเหตุการณ์นั้น ด้วยการเขียนคำสั่งต่าง ๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ย่างรวดเร็ว

3 รู้จักรกับ Object Label ใช้แสดงข้อความ
Edit ใช้แสดงข้อความบรรทัดเดียว ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความได้ Meno ใช้แสดงข้อความหลายบรรทัด ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความได้

4 Button ใช้สร้างปุ่ม Checkbox ใช้แสดงตัวเลือกแบบเลือกได้หลายตัวเลือก Radio Button ใช้แสดงตัวเลือกแบบเลือกได้ตัวเลือกเดียว

5 List Box ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นแบบรายการให้เลือก
Combo Box ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นแบบรายการให้เลือก โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ Score Bar ใช้แสดงช่วงการเพิ่มขึ้นหรือลด

6 Group Box ใช้สำหรับแบ่งกลุ่ม
คอมโพแนนต์ที่อยู่บนฟอร์ม Radio Group ใช้สร้าง Radio Button ที่อยู่ใน Group Panel ใช้จัดกลุ่มคอมโพแนนต์

7 โปรแกรมแสดงโปสเตอร์ภาพยนตร์
สร้าง Folder ในไดร์ฟ D ชื่อ Delphi ขึ้นมา 1 Folder เตรียมรูปภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่เป็น Bitmap(.bmp) 3 เรื่อง ใส่ไว้ใน Folder Delphi ที่สร้างขึ้นในข้อ 1 Spiderman The Matrix Vampire Twilight

8 จัดวางคอมโพแนนต์

9 กำหนด Property คอมโพแนนต์ พร็อพเพอร์ตี้ ค่าที่กำหนด Form Name frmMovie
Caption โปสเตอร์หนังดัง Button btnEnd จบการทำงาน Image imgMovie Stretch True

10 กำหนด Property Radio Button 1 Name rbtSpiderman Caption Spiderman
rbtMatrix The Matrix Radio Button 3 rbtVampire Vampire Twilight

11 เขียนโค้ดโปรแกรม

12 พิมพ์โค้ดเพิ่มเข้าไปดังนี้
เขียนโค้ดโปรแกรม พิมพ์โค้ดเพิ่มเข้าไปดังนี้ imgMovie.Picture.Bitmap.LoadFromFile('D:\Delphi\Spiderman');

13 ทำเช่นเดียวกันกับ Radio Button อีกสองตัว แต่เปลี่ยนโค้ดดังนี้

14 เขียนโค้ดโปรแกรม

15 เขียนโค้ดโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt Week 3 Delphi7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google