งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริ วงศ์ การ สร้าง การ สร้าง โมเดล พยากรณ์ ราคา ยางแผ่นดิบ โมเดล พยากรณ์ ราคา ยางแผ่นดิบ กรณีศึกษา : บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริ วงศ์ การ สร้าง การ สร้าง โมเดล พยากรณ์ ราคา ยางแผ่นดิบ โมเดล พยากรณ์ ราคา ยางแผ่นดิบ กรณีศึกษา : บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริ วงศ์ การ สร้าง การ สร้าง โมเดล พยากรณ์ ราคา ยางแผ่นดิบ โมเดล พยากรณ์ ราคา ยางแผ่นดิบ กรณีศึกษา : บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด จังหวัดสงขลา ปี 2554 1 โดย นางสาวจุฑามาศ สิทธิโชค สถาพร 5210121016

2 2 พยากรณ์ราคา..... สำคัญเช่นไร 6 – 36% ของน้ำหนักยาง รถยนต์ การตั้งราคาขาย ที่สามารถแข่งขันได้ + สร้างกำไร การบริหารที่ดี... ต้นทุนราคายางที่ซื้อมา โดยซื้อในช่วงเวลาที่เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย 3 เพื่อ สร้าง ที่มีความแม่นยำในการ พยากรณ์ รายวัน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี หาจำนวนข้อมูลที่จะนำมาสอนระบบ

4 ช่วย เพิ่ม ศักยภาพ ใน การตัดสินใจ 4 ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ เพิ่ม ศักยภาพ แผนการตลาด เพิ่มรายได้

5 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 5 ใช้ได้ดีสำหรับ โครงสร้างแบบผสม + ระยะสั้น วัฏจักร / ฤดูกาล ไม่มีรูปแบบที่ แน่นอน โครงสร้างทั้ง เชิงเส้น & ไม่เชิงเส้น พยากรณ์ระยะ สั้น & ระยะยาว

6 6 ขอบเขต งานวิจัย ราคายางแผ่นดิบ ซื้อขายล่วงหน้าที่ ตลาดญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ ราคาน้ำมันดิบซื้อ ขายล่วงหน้าที่ตลาด สหรัฐอเมริกา ราคายาง แผ่นดิบ ณ ตลาดกลาง ยางพารา สงขลา สอนข้อมูลเพื่อ หาความสัมพันธ์

7 โครงสร้าง ระบบ 7 ส่วนที่

8 ทฤษฎีและ หลักการ 8

9 9 กระบวนการวิ จัย Class 1Class 2Class 3Class 4 ราคายางแผ่น ดิบซื้อขาย ล่วงหน้าที่ ตลาดญี่ปุ่น ราคาน้ำมันดิบซื้อ ขายล่วงหน้าที่ ตลาดสหรัฐอเมริกา อัตรา แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ 1. คัดเลือกปัจจัย 2. จัดแยกคลาสข้อมูล 3. สอนระบบ สร้างเส้นแบ่งแต่ละคลาส และ หาค่าความแม่นยำ

10 แผนการดำเนินงานตลอด การวิจัย 10

11 THANK YOU 11


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริ วงศ์ การ สร้าง การ สร้าง โมเดล พยากรณ์ ราคา ยางแผ่นดิบ โมเดล พยากรณ์ ราคา ยางแผ่นดิบ กรณีศึกษา : บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google