งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/02/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/02/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/02/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 Leisure Tourism เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการพักผ่อน และการท่องเที่ยวรวมทั้งนโยบายและการวางแผน การศึกษาและการ ฝึกอบรม ท่องเที่ยว กีฬา การต้อนรับ ศิลปะและความบันเทิง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การฟื้นฟู เมืองและมรดกทางวัฒนธรรม ให้ข้อมูลบรรณานุกรมย้อนหลังตั้งแต่ปี 1973 ถึงปัจจุบันมากกว่า 100,000 รายการ จากเอกสารงานวิจัย หนังสือ รายงาน และเอกสารในการประชุมวิชาการ และให้เอกสาร ฉบับเต็มจากหนังสือมากกว่า 90 รายชื่อ

3 Search Methods 1. Browse 2. Search 1. Browse 2. Search

4 Homepage

5 News and Editorial News and Editorial เป็นข้อมูลข่าวและงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านการท่องเที่ยว สันทนาการ และกีฬา 1. คลิกเลือกไล่เรียงตามวันที่ (Browse By Date) หรือ ตามสาขาวิชาที่สนใจ (Browse By Subject) 2. เลือกเรื่องที่ต้องการ 1 2

6 eBooks eBooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ คลิกที่ More Details เพื่อเรียกดูเนื้อหาของหนังสือ

7 Calendar 1 2 Calendar เป็นปฏิทินการประชุม เพื่อให้สามารถติดตามการประชุมที่กำลังจะ เกิดขึ้นในอนาคตได้ 1. คลิกเลือกไล่เรียงตามวันที่ (Browse By Date) 2. เลือกเรื่องที่ต้องการ

8 Links เป็นการให้เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกที่น่าสนใจทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปะและบันเทิง และการกีฬา 1. เลือกประเภทหน่วยงานที่ต้องการ 2. คลิกชื่อหน่วยงานเพื่อไปยังเว็บไซต์นั้นๆ Links 1 2

9 1. เลือกไล่เรียงตามสาขาวิชาที่สนใจ 2. เลือกผลลัพธ์ตามประเภทเอกสารที่ต้องการ Browse Subject Areas 1 2

10 Search พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search

11 Search Results 1. เลือกผลลัพธ์ตามประเภทเอกสารที่ต้องการ 2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อแสดงรายละเอียดเนื้อหา 2 1

12 More Details เลือกสืบค้นเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับเอกสารนี้

13


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/02/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google