งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Source: Dan Wartenberg PhD. Robert Wood Johnson Medical School, USA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Source: Dan Wartenberg PhD. Robert Wood Johnson Medical School, USA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kriangsak_v@yahoo.com

2 Source: Dan Wartenberg PhD. Robert Wood Johnson Medical School, USA

3

4

5

6

7 DHF DSS Hantavirus Ebola Rift Valley Fever

8 Flu Pneumonia Legionnaire, Melioidosis Hanta virus TB Diphtheria Pertussis Plague

9 Food poisoning Cholera Salmonellosis, Enteric fever E.Coli O157, Shigellosis Hepatitis Leptospirorsis Yellow fever

10 มีไข้ คอแข็ง หลังแข็ง มีไข้ ชัก อัมพาดแข็งเกร็ง หมดสติ มีไข้ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน อัมพาต มีรอยแผลจากแมลงหรือสัตว์กัด มีไข้ ชัก กระตุก ขากรรไกรแข็ง กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง Meningococcal meningitis CJD Poliomyelitis AFP Tetanus Lyme disease Ehrlichiosis Tick paralysis Snake bite

11 มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ไอมาก มีไข้ ออกผื่น ปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ ตุ่มใส ปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ ต่อมน้ำลายใต้หูบวม มีไข้ ออกผื่น ปวดข้อ มีแผลบวมแข็ง บุ๋มมีสะเก็ดดำคล้ายบุหรี่จี้ มีผื่น ผิวหนังเป็นดวงราบสีขาว หรือเป็นรอยนูน แดงมีขอบชัด มีอาการชา มีไข้ แผนที่คอหอย ผื่นหรือตุ่มใสที่ฝ่ามือ และ ฝ่าเท้า มีแผนที่ผิวหนังนอกร่มผ้า มีขอบนูนแข็ง มีแผนขอบนูนเด่นชัด ตรงกลางมีลักษณะแดง Measles Rubella Chicken pox Mump Chikungunya Scrub typhus Leprosy HFMD Cutaneous leishmaniasis Yaws

12 มีไข้ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตาแดงชนิดระบาด มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง มีไข้เรื้อรังเกิน ๓ สัปดาห์ ผอมแห้ง ตับโต ม้ามโต อวัยวะเพศมีแผล หนอง มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หนังตาบวม อื่น ๆ อาการระบุ........................ Malaria Leptospirosis Kala azar STDs Trichinosis Hemorrhagic conjunctivitis PUO, FUO

13 สอ. สสอ. คป สอ. สสจ. ระบาด ภาค กอง ระบาดฯ สคต. คปส ข. รพช. รพท./ รพศ. ส่ง SR ภายใน 3 วัน ส่ง SR ภายใน 4 วัน ส่ง SR ภายใน 3 วัน ส่ง SR ภายใน 5 วัน ส่ง SRE2, SRE3 ภายใน 5 วัน ส่ง SRE2, SRE3 ภายใน 14 วัน SRE2, SRE3 ระดับภาร/เขต SRE0, SRE1, SRE2, SRE3 ของจังหวัด SR, SRE0, SRE1, SRDR, SRE2, SRE3 SRE0, SRE1, SRDR, SRE2, SRE3 SRE0, SRE1, SRDR, SRE2, SRE3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 MOPH WHO Peripheral Intermediate Central Regional / International Weekly Epidemiological Record; Regional Bulletin; Electronic media National Epidemiological bulletin; Electronic media

28 ICD code Disease name Rationale for surveillance Recommended case definition Recommended type of surveillance Recommended minimal data elements Recommended data analysis, presentation, reports Principal uses of data for decision-making Special aspects Contact information

29 Syndrome Definitions for Diseases Associated with Critical Bioterrorism-associated Agents

30 Syndrome Definitions for Diseases Associated with Critical Bioterrorism-associated Agents

31 Syndrome Definitions for Diseases Associated with Critical Bioterrorism-associated Agents

32

33

34 Real time data for early outbreak detection Signal: Something unusual noted High probability outbreak Low probability of outbreak Erro r True increase in disease Natural variation in disease no outbreak Reporting anomaly Data Processing error Natural outbrea k Deliberat e outbreak Process stage Output

35 Patient encounter data Multiple sources Syndrome Classificati on Periodic sum Actio n Signal Historical data No action Monitorin g closely Creat e model No action Analysis algorith m Automate data capturing analysis and alerting system Human view of automated decisions-verification and response Syndrome >expected Syndrome { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2154629/slides/slide_35.jpg", "name": "Patient encounter data Multiple sources Syndrome Classificati on Periodic sum Actio n Signal Historical data No action Monitorin g closely Creat e model No action Analysis algorith m Automate data capturing analysis and alerting system Human view of automated decisions-verification and response Syndrome >expected Syndrome expected Syndrome

36


ดาวน์โหลด ppt Source: Dan Wartenberg PhD. Robert Wood Johnson Medical School, USA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google