งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมวัฒนธรรม ปริมาณการขายขึ้นอยู่กับ สินค้า สินค้ามีนวัตกรรมมาก เลียนแบบยาก การกำหนดแบบแคบ ( ผู้จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมวัฒนธรรม ปริมาณการขายขึ้นอยู่กับ สินค้า สินค้ามีนวัตกรรมมาก เลียนแบบยาก การกำหนดแบบแคบ ( ผู้จัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมวัฒนธรรม ปริมาณการขายขึ้นอยู่กับ สินค้า สินค้ามีนวัตกรรมมาก เลียนแบบยาก การกำหนดแบบแคบ ( ผู้จัดการ ) แบรนด์มีความสำคัญกว่า รูปร่างสินค้า ไม่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีหรือการใช้สินค้า ไม่สามารถใช้สินค้าทดแทน กันได้

7

8

9

10

11 กิจกรรมด้านการตลาดเทคนิคการผลิต การพัฒนาแนวคิดด้านการตลาดการพัฒนาแนวคิดจากมุมมองทาง เทคนิค การสำรวจแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค การสำรวจตลาดเบื้องต้นการออกแบบสินค้า การวิจัยตลาดการสร้างต้นแบบ การคาดการณ์ตลาดเบื้องต้นการทดสอบต้นแบบ การพัฒนาแผนการตลาดการทดลองผลิต การลงรายละเอียด การคาดการณ์ ตลาด การได้มาซึ่งสิ่งอำนวยการผลิต การทดสอบตลาดการผลิตเต็มรูปแบบ การวิเคราะห์ตลาดขั้นสุดท้าย การทบทวนการนำสินค้าออกสู่ตลาด การนำออกสู่ตลาด

12 ปัจจัย 1. กลยุทธ์ที่ตรงกัน 2. ผู้ใช้และความต้องการของลูกค้า 3. สิ่งที่จำเป็นต้องมีหรือปฏิบัติ 4. การวิเคราะห์เชิงแข่งขัน 5. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 6. การจัดลำดับการดำเนินโครงการ 7. การบริหารความเสี่ยง 8. ช่องทางการตลาด 9. ความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ 10. การจัดหาแหล่งเงินทุน 11. การบริหารจัดการปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

13

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมวัฒนธรรม ปริมาณการขายขึ้นอยู่กับ สินค้า สินค้ามีนวัตกรรมมาก เลียนแบบยาก การกำหนดแบบแคบ ( ผู้จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google