งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พ่ายแพ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พ่ายแพ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พ่ายแพ้
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

2 บทเรียนที่ 1 ความพ่ายแพ้ของการเป็นผู้เริ่มการวิจัยนวัตกรรม
ความสำเร็จของนวัตกรรมไม่ได้อยู่ที่การเป็นผู้นำวิจัย แต่ต้องนำการวิจัยนั้นไปสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้ได้ ประเทศอเมริกาเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์มากกว่าโดยบริษัทจากประเทศอื่น

3 กรณีศึกษา - อุตสาหกรรมรถยนต์

4 องค์กรคือรากเหง้าแห่งปัญหา
บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศอเมริกาเน้นการผลิตแบบจำนวนมากเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง การทำการตลาดแบบเน้นการขายปริมาณ ไม่มีความหลากหลาย การผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

5 ลักษณะขององค์กรที่เน้นการขยายขนาดของบริษัท
มักมีพนักงานจำนวนเป็นพันคน โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ อำนาจตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกขาดประสิทธิภาพและทำได้ช้า ไม่สนใจสภาพแวดล้อมภายนอก เน้นการผลิตตามขั้นตอนตายตัวเพื่อให้ได้ปริมาณมาก ปรับตัวได้ยาก ไม่สามารถออกแบบสินค้าที่รวดเร็วตามความต้องการของตลาดได้ ไม่สามารถผลิตสินค้าที่หลากหลายได้ เพราะมีต้นทุนสูง

6 การเปรียบเทียบลักษณะขององค์กรดั้งเดิมกับองค์กรที่ควรเป็นในปัจจุบัน
สมัยใหม่ ทิศทางของหลักการ ตลาดผลัก ลูกค้าดึง กลยุทธ์พื้นฐาน ต้นทุนต่ำ ความหลากหลาย คุณภาพ ระยะเวลาการผลิต ยาว สั้น วงจรการส่งสินค้า ความเที่ยงตรงในการจัดส่ง ปานกลาง-ต่ำ สูง วงจรการเปลี่ยนแปลงสินค้า ไม่บ่อย บ่อย การตอบสนองของลูกค้า ช้า-เน้นสินค้าที่เหมือนกัน เร็ว-เน้นความมีเอกลักษณ์ คุณภาพ ปานกลาง

7 บทเรียนที่ 2 ความพ่ายแพ้ของการเป็นองค์การที่เน้นเทคโนโลยี
บริษัทของประเทศอเมริกาลงทุนด้านคอมพิวเตอร์ไปมาก แต่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนทำงาน คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในองค์กร
การควบคุมปฏิบัติการของเครื่องจักร จัดลำดับ เก็บข้อมูล จัดการระบบ ช่วยประสานข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ ช่วยแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน

9 ความท้าทายขององค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
จะสามารถพัฒนาสินค้าตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร องค์กรจะปรับตัวให้มีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลา ปริมาณน้อย โดยไม่กระทบคุณภาพสินค้าได้อย่างไร องค์กรจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้เร็วขึ้นได้อย่างไร

10 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
Thank You ! สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พ่ายแพ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google