งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก 1. นางสาวสุวิมลรุ่งแจ้งเลขที่ 16 2. นางสาวอัญธิกาจุ้ยช่วย เลขที่ 17 3. นางสาวพิมลวรรณศรีภุมมาเลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก 1. นางสาวสุวิมลรุ่งแจ้งเลขที่ 16 2. นางสาวอัญธิกาจุ้ยช่วย เลขที่ 17 3. นางสาวพิมลวรรณศรีภุมมาเลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก 1. นางสาวสุวิมลรุ่งแจ้งเลขที่ 16 2. นางสาวอัญธิกาจุ้ยช่วย เลขที่ 17 3. นางสาวพิมลวรรณศรีภุมมาเลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

2

3 ความสำคัญของโครงงาน

4 วิธีการดำเนินงาน 1. รับคำสั่งและขอบเขตหัวข้อเรื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2. จับกลุ่มเพื่อกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน 3. กลุ่มของข้าพเจ้าได้กำหนดตัวข้อเรื่องว่าจะทำเรื่องรถ แต่เมื่อเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วหัวข้อนี้มีความกว้าง มาก และจำกัดขอบเขตได้ยาก กลุ่มของข้าพเจ้าเลยได้ กำหนดหัวข้อเรื่องขึ้นใหม่เป็นเรื่อง อาเซียน ด้วยความว่า ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้จะได้ทำการเปิดประชา คนอาเซียน จึงคิดกันว่าคนน่าควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง อาเซียน

5 4. หลังจากผ่านการส่งหัวข้อเรื่องจากอาจารย์ที่สอนแล้ว ก็ได้กำหนดว่าจะทำ โครงงานให้รูปแบบใด หลายคนในกลุ่มจึงได้เสนอเรื่อง การทำเว็บไซต์ขึ้น เพราะเป็นการสร้างที่ง่ายและสะดวก แล้วก็มาตกลงกัน เรื่องการใช้โปรแกรมอะไรดีในการสร้างเว็บไซต์ ดังกล่าว จึงได้ข้อสรุปว่าจะให้โปรแกรม web page maker ในการสร้างเว็บไซต์แล้วก็ใช้คำสั่ง HTML บ้าง ในบางครั้ง รวมทั้งการใส่ลิงค์เชื่อมต่อกับ server ของ ทางโรงเรียนด้วย 5. แบ่งภาระงานให้เพื่อนแต่ละคน 6. ทำการรวบรวมงานจากเพื่อนแต่ละคน 7. เสนออาจารย์เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 8. จัดทำรูปเล่ม

6 โครงงานเรื่อง รอบรู้เรื่องอาเซียน เป็นโครงงานที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อาทิเช่นประเทศในกลุ่ม สมาชิก สินค้าขึ้นชื่อของประเทศนั้นๆ เป็นต้น ที่คิดริเริ่ม งานโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้อย่างละเอียดเพราะ ประเทศไทยก็เป็นสมาชิกประเทศหนึ่งของอาเซียน เช่นกัน และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของ อาเซียนอีกด้วย ทำให้พวกเราและทุกๆท่านควรจะ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งประวัติ สัญลักษณ์ของ แต่ละประเทศ ดอกไม้ เมืองหลวง ฯลฯ ผู้จัดทำพบว่า โปรแกรม Web page maker เป็นโปรแกรมที่สามารถ สร้าง เว็บไซต์ได้ง่ายที่สุด ที่จะนำมาทำตัวโครงงาน และยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะนำมาใช้ ประโยชน์ได้ ยังมีโปรแกรมในการตัดต่อรูปภาพอย่าง photoscape ด้วย สรุปผล

7 ประโยชน์ของการทำโครงงาน

8 ข้อเสนอแนะ เพื่อต้องการให้รุ่นน้องและผู้ที่สนใจนำโครงงาน นี้ไปศึกษาค้นคว้าหรือนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิด ความเข้าใจและสามารถนำโครงงานนี้ไปแพร่หลาย ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก 1. นางสาวสุวิมลรุ่งแจ้งเลขที่ 16 2. นางสาวอัญธิกาจุ้ยช่วย เลขที่ 17 3. นางสาวพิมลวรรณศรีภุมมาเลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google