งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองกระบี่. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่จัด กิจกรรม “ ๕ส สพอ. เมืองกระบี่ ใสสะอาด ” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองกระบี่. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่จัด กิจกรรม “ ๕ส สพอ. เมืองกระบี่ ใสสะอาด ” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองกระบี่

2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่จัด กิจกรรม “ ๕ส สพอ. เมืองกระบี่ ใสสะอาด ” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ บนเว็บไซด์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ (http://www3.cdd.go.th/muang_krabi/) เป็นปัจจุบัน

3 “ ๕ส สพอ. เมืองกระบี่ ใส สะอาด ” ก่อน ดำเนิน การ

4 “ ๕ส สพอ. เมืองกระบี่ ใส สะอาด ” ระหว่าง ดำเนิน การ

5 “ ๕ส สพอ. เมืองกระบี่ ใส สะอาด ” หลัง ดำเนิน การ

6 เว็บไซด์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง กระบี่ (http://www3.cdd.go.th/muang_krabi/)

7 จบการนำเสนอ สพอ. เมืองกระบี่ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองกระบี่. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่จัด กิจกรรม “ ๕ส สพอ. เมืองกระบี่ ใสสะอาด ” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google