งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

e -chonburi เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "e -chonburi เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e -chonburi เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัดชลบุรี
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ชลบุรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
e -Chonburi : หน้าแรกเว็บไซท์เพื่อแจ้งข่าวสาร และแนะนำจังหวัด ข่าวสารประจำวัน แนะนำจังหวัด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
e -Chonburi : ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวประกวดราคา ประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา คำขวัญจังหวัด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
e -Chonburi : บทความแนะนำจังหวัดชลบุรี แนะนำจังหวัดชลบุรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอต่างๆ ของ จ. ชลบุรี
e -Chonburi : ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอต่างๆ ของ จ. ชลบุรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6 รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
e -Chonburi : รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7 รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว
e -Chonburi : รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี (ต่อ) รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8 การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซท์
e -Chonburi : การซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรี การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซท์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
e -Chonburi : สมุดเยี่ยมชม เพื่อขอรับความคิดเห็น สมุดเยี่ยมชมเป็นการแสดงความคิดเห็น ในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์ เพื่อที่จะ นำมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
e -Chonburi : การตั้งกระทู้ถามปัญหาท้องถิ่นในชลบุรี , ร้องทุกข์ การร้องเรียนปัญหา หรือการร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด ชลบุรี เข้ามาร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบคุณครับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ดาวน์โหลด ppt e -chonburi เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google