งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัด ชลบุรี e -chonburi เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัด ชลบุรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัด ชลบุรี e -chonburi เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัด ชลบุรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัด ชลบุรี e -chonburi เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัด ชลบุรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี สำนักคอมพิวเตอร์

2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา e - Chonburi : หน้าแรกเว็บไซท์เพื่อแจ้ง ข่าวสาร และแนะนำจังหวัด ข่าวสารประจำวัน แนะนำจังหวัด

3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา คำขวัญจังหวัด e - Chonburi : ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าว ประกวดราคา

4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แนะนำจังหวัดชลบุรี e - Chonburi : บทความแนะนำจังหวัดชลบุรี

5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอต่างๆ ของ จ. ชลบุรี ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอต่างๆ ของ จ. ชลบุรี e - Chonburi : ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ในจังหวัดชลบุรี

6 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ e - Chonburi : รายละเอียดของแหล่ง ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

7 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว e - Chonburi : รายละเอียดของแหล่ง ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ( ต่อ )

8 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บ ไซท์ e - Chonburi : การซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ใน จังหวัดชลบุรี

9 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมุดเยี่ยมชมเป็นการแสดงความคิดเห็น ในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์ เพื่อที่จะ นำมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น สมุดเยี่ยมชมเป็นการแสดงความคิดเห็น ในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์ เพื่อที่จะ นำมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น e - Chonburi : สมุดเยี่ยมชม เพื่อขอรับ ความคิดเห็น

10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา e - Chonburi : การตั้งกระทู้ถามปัญหาท้องถิ่น ในชลบุรี, ร้องทุกข์ การร้องเรียนปัญหา หรือการร้องทุกข์ เพื่อให้ ประชาชนในจังหวัด ชลบุรี เข้ามาร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ การร้องเรียนปัญหา หรือการร้องทุกข์ เพื่อให้ ประชาชนในจังหวัด ชลบุรี เข้ามาร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ

11 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัด ชลบุรี e -chonburi เว็บไซท์เพื่อการแนะนำจังหวัด ชลบุรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google