งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงาน KM สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา การประชุมประจำเดือนสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 18 กุมภาพันธ์ 2556 18 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงาน KM สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา การประชุมประจำเดือนสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 18 กุมภาพันธ์ 2556 18 กุมภาพันธ์ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงาน KM สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา การประชุมประจำเดือนสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 18 กุมภาพันธ์ 2556 18 กุมภาพันธ์ 2556

2 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารจัดการ ความรู้และทีมงานจัดการ ความรู้

3

4

5

6

7 แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 องค์ความรู้ที่ 1 การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สามารถ เชื่อมโยงและเป็นระบบเดียวกัน องค์ความรู้ที่ 2 ปรับปรุงระบบพยากรณ์น้ำเพื่อการ เตือนภัยให้พร้อมใช้งาน

8

9

10

11

12

13

14 ห้องการจัดการความรู้

15 บรรยากาศกับห้องการจัดการความรู้

16 บอร์ดวิสัยทัศน์กรมชลประทานและการ จัดการความรู้ บรรยากาศ ห้องการจัดการความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา

17 เว็บไซต์สำนักบริหารจัดการ น้ำและอุทกวิทยา http:// water.rid.go.th/hydhome/

18 เว็บไซต์การจัดการความรู้ http:// kmcenter.rid.go.th/kchydhome /

19 1. จัดทำแผนกิจกรรมของ KMA 2013 2. ชี้แจงถ่ายทอดยุทธศาสตร์ / คำรับรองปฏิบัติ ราชการ / แผนการจัดการความรู้ / แผนแผน กิจกรรมของ KMA 2013 ของ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสู่ เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ แผนที่จะดำเนินการ ต่อไป

20


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงาน KM สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา การประชุมประจำเดือนสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 18 กุมภาพันธ์ 2556 18 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google