งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
การประชุมประจำเดือนสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 18 กุมภาพันธ์ 2556 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน KM คณะทำงาน KM สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้

3

4

5

6

7 แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ความรู้ที่ 1 การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำให้สามารถ เชื่อมโยงและเป็นระบบเดียวกัน องค์ความรู้ที่ 2 ปรับปรุงระบบพยากรณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยให้พร้อมใช้งาน

8

9

10

11

12

13

14 ห้องการจัดการความรู้

15 บรรยากาศกับห้องการจัดการความรู้

16 บอร์ดวิสัยทัศน์กรมชลประทานและการจัดการความรู้
บรรยากาศ ห้องการจัดการความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

17 เว็บไซต์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

18 เว็บไซต์การจัดการความรู้

19 แผนที่จะดำเนินการต่อไป
จัดทำแผนกิจกรรมของ KMA 2013 ชี้แจงถ่ายทอดยุทธศาสตร์/คำรับรองปฏิบัติราชการ/แผนการจัดการความรู้/แผนแผนกิจกรรมของ KMA ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสู่เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ

20 กรมชลประทาน มุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่การเรียนรูเรียนรู้
จบการนำเสนอ กรมชลประทาน มุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่การเรียนรูเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google