งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือสำหรับผู้เขียน เว็บไซต์คลังความรู้ทุนชุมชน ติดต่อผู้ควบคุมระบบ 0 – 2141 – 6072 0 – 2141 – 6061

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือสำหรับผู้เขียน เว็บไซต์คลังความรู้ทุนชุมชน ติดต่อผู้ควบคุมระบบ 0 – 2141 – 6072 0 – 2141 – 6061"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือสำหรับผู้เขียน เว็บไซต์คลังความรู้ทุนชุมชน ติดต่อผู้ควบคุมระบบ 0 – 2141 – 6072 0 – 2141 – 6061 http://www.fund.cdd.go.th/cakb/ http://www.fund.cdd.go.th http://www.fund.cdd.go.th หรือ

2 ส่วนที่ 1 “ เมนูลัด ” ส่วนที่ 2 “ เมนูลัด ” ส่วนที่ 5 “ ข่าวความ เคลื่อนไหว / เวที แลกเปลี่ยน / กระทู้สด ” เป็นส่วนแสดงเนื้อเรื่อง ของผู้เขียน / ผู้ควบคุม เว็บ ส่วนที่ 3 “ ค้นหา ” พิมพ์ / คลิ้กค้นหาภายใน ” ส่วนที่ 6 “ สถานะปัจจุบัน ” ค้นหาตามเรื่องล่าสุด / ความเห็นล่าสุด / จำนวนที่ถูก เปิดดูสูงสุด ส่วนประกอบ หน้าแรก ส่วนที่ 4 แสดงเรื่องล่าสุด ที่ถูกส่งขึ้นไป / ความเห็น ล่าสุดที่ถูกส่งขึ้นไป / เรื่อง ที่ถูกเปิดอ่านมากที่สุด / ทันข่าวเด่น

3 ขั้นตอนการสมัคร เป็นผู้เขียน 1 คลิ้ก ลงทะเบีย น 2 ตั้งชื่อ ผู้เขียนเป็น ภาษาอังกฤ ษ 3 กรอก อีเมล์ ของท่าน 4 คลิ้ก ลงทะเบียน ผู้ ควบคุมระบบจะ อีเมล์ตอบกลับ แจ้งรหัสผ่านแก่ ท่าน และท่าน สามารถเข้าสู่ ระบบแล้วแก้ไข รหัสผ่านได้เอง 5 คลิ้กเข้า สู่ระบบ เพื่อไปสู่ หน้า ผู้เขียน 6 กรอกชื่อ ผู้เขียน รหัสผ่าน และคลิ้กเข้า สู่ระบบ

4 ส่วนประกอบหน้า ผู้เขียน แผงควบคุม การใช้งาน ของหน้า ผู้เขียน ก ค ข ผู้เขียนสามารถคลิ้กเลือก ก หรือ ข หรือ ค เพื่อเข้าไปเขียนเนื้อเรื่อง

5 ขั้นตอนการ พิมพ์เรื่อง 1 4 อนุญาตให้ใส่ ภาพนิ่งขนาดไฟล์ ละไม่เกิน 200 KB 3 พิมพ์เนื้อหา ท่าน อาจก็อปปี้เนื้อหาจาก ไฟล์นามสกุล.doc แล้ววางพื้นที่ว่างได้ ทันที 2 6 กรอกคำสำคัญ ของเนื้อเรื่องที่ท่าน พิมพ์ เพื่อค้นหาเรื่อง ง่าย เช่น ทุนชุมชน, กองทุน, ออมทรัพย์ แล้วคลิ้ก “ เพิ่ม ” 5 ปกติจะคลิ้กให้ ผู้อื่นแสดงความ คิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง ได้ 7 เรื่องที่พิมพ์ ท่านจัดอยู่ใน หมวดหมู่ใด 9 8 หากยังไม่ ต้องการให้ ผู้อื่นเห็นเรื่อง ให้คลิ้กแก้ไข

6 ขั้นตอนการอัพโหลด ไฟล์สื่อ 2 คลิ้กเลือก ไฟล์ 3 คลิ้กไฟล์ภาพ ที่ต้องการขนาด ไฟล์ละไม่เกิน 200 KB 4 คลิ้ก เปิด 1 หลังจาก คลิ้ก เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพนิ่งขึ้นไป

7 5 ท่านอาจกรอก บรรยายความใต้ ภาพ

8 6 คลิ้กใส่เข้าใน เรื่อง

9 7 9 8 10 คลิ้กที่คลังความรู้ทุน ชุมชน เพื่อไปดูหน้าแรก ที่ท่านเผยแพร่

10 11 แสดง เรื่องที่ เผยแพร่ 12 ท่านอาจ กลับไปแก้ไข / ลบเรื่องให้ คลิ้กเลือกเรื่อง

11 ขั้นตอนการลบ / แก้ไขเรื่อง 13 คลิ้กเลือกตามที่ ต้องการ

12 ขั้นตอนการจัดการ ข้อมูลส่วนตัว 1 ควรกรอกชื่อ - สกุล เพื่อแสดง ตัวตนของท่าน ต่อผู้ควบคุมระบบ 2 ท่านสามารถ เปลี่ยนแปลง รหัสผ่านของท่าน ได้เอง 3 คลิ้ก เพื่อให้ ระบบบันทึก การ เปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt คู่มือสำหรับผู้เขียน เว็บไซต์คลังความรู้ทุนชุมชน ติดต่อผู้ควบคุมระบบ 0 – 2141 – 6072 0 – 2141 – 6061

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google