งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทะเบียนอาวุธปืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทะเบียนอาวุธปืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทะเบียนอาวุธปืน

2 Phase แรก ที่จะเปิด Online
ระบบการกำหนดค่าเลขที่ใบอนุญาต ระบบคำขอแบบ ป.1 ระบบการสอบปากคำ ปค.14 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.3 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.4 ระบบการออกใบแทนใบอนุญาต ป.4

3 Phase แรก ที่จะเปิด Online
ระบบงานสถิติทะเบียนอาวุธปืน ระบบการคัดเลือกรายการทะเบียนอาวุธปืน และระบบการ Update รายการ ระบบการพิมพ์รายงานทะเบียนอาวุธปืน

4

5 ระบบที่จะเปิด Online การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากร้านค้า
การขออนุญาตโอนอาวุธปืนระหว่างบุคคล (กรณีซื้อขาย) การขออนุญาตรับโอนมรดกอาวุธปืน การแจ้งย้ายอาวุธปืน การออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

6

7

8

9

10

11 ระบบการกำหนดค่าเลขที่ใบอนุญาต
เลขรับที่ของคำขอ แบบ ป.1 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.2 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.3 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.4 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.5 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.11 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.12 เลขที่ใบแทน ใบอนุญาต

12 ระบบการกำหนดค่าเลขที่ใบอนุญาต
หน้าจอหลัก

13 ดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ระบบคำขอแบบ ป.1 ดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

14 เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ใน Phase แรก
การแจ้งย้ายอาวุธปืน (ย้ายออก) การแจ้งย้ายอาวุธปืน (ย้ายเข้า) การออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ขอซื้ออาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนจากร้านค้า) การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ขอรับโอนอาวุธปืน ระหว่างบุคคล) การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ขอรับโอนมรดกอาวุธปืน)

15 หน้าจอที่ใช้ร่วมกัน

16 หน้าจอที่ใช้ร่วมกัน

17 การแจ้งย้ายออก

18 การออกใบแทน

19 การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ขอซื้ออาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนจากร้านค้า)

20 การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ขอรับโอนอาวุธปืน ระหว่างบุคคล)
การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ขอรับโอนอาวุธปืน ระหว่างบุคคล)

21 การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ขอรับโอนมรดกอาวุธปืน)
การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ขอรับโอนมรดกอาวุธปืน)

22 ระบบการสอบปากคำ ปค.14 การขอซื้ออาวุธปืนจากร้านค้า
การขอรับโอนอาวุธปืนระหว่างบุคคล การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน

23 ระบบการสอบปากคำ ปค.14

24 ระบบการสอบปากคำ ปค.14

25 ระบบการสอบปากคำ ปค.14

26 ระบบการสอบปากคำ ปค.14 การสอบปากคำ : ภูมิลำเนาเดิมและรายละเอียดอาวุธปืน

27 ระบบใบทะเบียนแบบ ป.3

28 ระบบใบทะเบียนแบบ ป.4

29 ลักษณะการทำงานของโปรแกรม
เป็นแบบต่อเนื่องไม่อนุญาตให้ข้ามขั้นตอน จะมีการเก็บสถานะของรายการ ว่าถึงขั้นตอนใด และขั้นตอนใดยังไม่สมบูรณ์

30 ภาพหน้าจอโปรแกรมทะเบียนอาวุธปืน

31 การปรับค่าเลขที่ใบอนุญาตหรือเลขรับเอกสารป.1

32 งานทะเบียนอาวุธปืน

33 ระบบค่าขอและใบอนุญาตทะเบียนอาวุธปืน

34 ระบบคำขอ แบบ ป.1

35 ระบบคำขอ แบบ ป.1

36 ระบบคำขอและใบอนุญาตทะเบียนอาวุธปืน

37 ค้นหาคำขอ แบบ ป.1 เพื่อดำเนินการออกใบ ป.3

38 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.3

39 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.3

40 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.3

41 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.3

42 ระบบคำขอและใบอนุญาตทะเบียนอาวุธปืน

43 ค้นหารายการคำขอ แบบ ป.1

44 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.4

45 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.4

46 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.4

47 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.4

48 เอกสารอาวุธปืน

49

50

51

52

53

54

55

56


ดาวน์โหลด ppt ระบบทะเบียนอาวุธปืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google