งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนการทะเบียนทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนการทะเบียนทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนการทะเบียนทั่วไป
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ๕๙ ม. ๑๑ คลอง ๙ ลำลูกกา ปทุมธานี

2 คำนำหน้านามบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีลง
การใช้คำนำหน้านาม "เด็ก" คำนำหน้านามบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีลง กรณีเพศชาย เรียกว่า เด็กชาย กรณีเพศหญิง เรียกว่า เด็กหญิง

3 ชายผู้ไม่มีบรรดาศักดิ์ ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “นาย”
การใช้คำนำหน้านาม "ชาย" ชายผู้ไม่มีบรรดาศักดิ์ ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “นาย”

4 ใช้ยศที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ หรือ หากไม่ประสงค์จะใช้ยศประกอบชื่อ
การใช้คำนำหน้านาม ผู้ที่มียศ ใช้ยศที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ หรือ หากไม่ประสงค์จะใช้ยศประกอบชื่อ จะเปลี่ยนเป็น “นาย” ก็ได้

5 การใช้คำนำหน้านาม พระภิกษุ กรณีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
- ให้ใช้สมณศักดิ์ ตามด้วยวงเล็บ ชื่อตัว - ชื่อสกุล กรณีไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ - ให้ใช้คำว่า “พระ” ตามด้วยชื่อตัว – ชื่อสกุล กรณีสามเณร - ให้ใช้คำว่า “สามเณร” ตามด้วย ชื่อตัว – ชื่อสกุล เฉพาะในทะเบียนบ้านของวัดเท่านั้น

6 ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ
การใช้คำนำหน้านาม ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ “ ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเพียงคำที่แสดงให้ทราบถึง การประกอบอาชีพ และระดับการดำรงตำแหน่งหน้าที่ของบุคคล ซึ่งมีผู้นิยมยกย่องเรียกกันอยู่เช่นเดียว กับคำว่านายแพทย์ นายอำเภอ เป็นต้น จึงไม่ใช่คำนำหน้าชื่อในทะเบียนบ้านได้”

7 - ยังไม่มีสามี ให้ใช้คำว่า “นางสาว”
การใช้คำนำหน้านาม สตรี หญิงที่ไม่มีบรรดาศักดิ์ - ยังไม่มีสามี ให้ใช้คำว่า “นางสาว” - มีสามีแล้วจะใช้คำว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ ตามความสมัครใจ พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

8 วิธีการแจ้งการใช้คำนำหน้านามของหญิงมีสามี
ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตาม กม. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว ว่าจะใช้ “นาง” หรือ “นางสาว” ดังนี้ 1. ขณะจดทะเบียนสมรส / สิ้นสุดการสมรส / การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 2. ภายหลัง จดทะเบียนการสมรส / สิ้นสุดการสมรส / การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว หนังสือ มท /ว 7674 ลว. 22 พฤษภาคม 2551

9 โทร.0-2791-7017 มือถือ 08-1307-2511 นายประชิต เจริญฉ่ำ
นายประชิต เจริญฉ่ำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทะเบียนสิทธิและสถานภาพบุคคล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร มือถือ Fax:

10 ด้วยความปรารถนาดีจาก ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt ส่วนการทะเบียนทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google