งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Station 15 LE preparation and ESR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Station 15 LE preparation and ESR"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Station 15 LE preparation and ESR
อ. วรวรรณ ชุมเปีย กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 วัตถุประสงค์ สามารถเข้าใจหลักการ LE preparation and ESR
สามารถแปลผลการทดสอบ LE และ ESR ได้อย่างถูกต้อง

3 Lupus erythematosus (LE) preparation
เป็นการตรวจกรองเพื่อหา LE factor หรือ antinuclear Abในซีรัมของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม autoimmune disease การตรวจหา antinuclear Ab มีหลายวิธี Radioimmunoassay Immunofluorescense Latex agglutination LE cell preparation

4 หลักการทดสอบ LE cell preparation
LE factor หรือ antinuclear Ab ที่มีในซีรัมของผู้ป่วยสามารถทำปฏิกิริยากับนิวเคลียสของเซลล์ที่แตกแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นก้อนกลมๆซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากนิวเคลียสของเม็ดเลือดขาวชนิดใด เมื่อนำมาย้อมด้วยสี wright’s stain ติดสีชมพูทั่วทั้งก้อน เรียกว่า purple homogenous mass และมีเม็ดเลือดขาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิด neutrophil โอบล้อมรอบจับกิน LE cell

5 ขั้นตอนทำการทดสอบ 1.นำ clotted blood ที่มีองค์ประกอบของก้อนลิ่มเลือดและซีรัมมาเทบนตะแกรงซึ่งมีภาชนะรองรับและบดก้อนลิ่มเลือดผ่านตะแกรงลงมา 2. นำส่วนน้ำเลือดที่ผ่านตะแกรงผสมให้เข้ากัน ดูดใส่หลอด wintrobe และนำไปปั่นด้วยความเร็ว 3000 รอบ/นาที นาน 10 นาที 3. ดูดซีรัมส่วนใสทิ้งจนกระทั่งใกล้บริเวณที่มีสีขาว ระวังอย่าให้กระทบบริเวณซึ่งมีลักษณะเป็นสีขาว เป็นบริเวณที่มีเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก และต้องนำไปใช้ทำการทดสอบต่อไป

6 ขั้นตอนทำการทดสอบ 4. ดูดส่วนสีขาว และนำไปหยดบนสไลด์และไถด้วยตัวไถ หรือเตรียมด้วย squash technique 5.นำไปย้อมด้วยสี Wright’s stain 6. ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เลนส์ใกล้วัตถุซึ่งมีกำลังขยายต่ำ (10X) เมื่อพบบริเวณที่สงสัยจึงปรับมาใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูง (100X)

7 LE cell preparation ลักษณะที่พบ
Rosette formation : เป็นลักษณะที่มีเม็ดเลือดขาวหลายตัวมาล้อมรอบก้อนสีชมพูซึ่งอยู่ตรงกลาง เม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่เป็นชนิด neutrophil LE cell positive : พบเม็ดเลือดขาวโอบล้อมรอบก้อนที่ติดสีชมพู ให้รายงานผล “ LE cell were seen” Tart cell : เม็ดเลือดขาวมาโอบล้อมล้อมเซลล์ที่ตายแล้ว หรือเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง แต่สามารถเห็นลักษณะ รูปร่างของเม็ดเลือดขาว และสามารถทราบว่าเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดใด

8 LE positive ประกอบด้วย
1. nucleoprotein หรือ LE body ก้อนติดสีชมพูสม่ำเสมอ (homogenous mass) 2. Antinuclear factor หรือ LE factor 3. Neutrophil phagocytose LE body

9 LE body neutrophils neutophils ก้อน LE body ที่มี neutrophil มาโอบล้อมรอบเป็น Rosette formation

10 Tart cell Monocyte Neutrophil phagocytose Eosinophil white blood cell Basophil

11 Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
Erythrocyte sedimentation rate : อัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดงภายในเวลา 1 ชั่วโมง รายงานค่าเป็น mm/hr เป็นการตรวจกรองหรือติดตามการตอบสนองต่อการอักเสบของเนื้อเยื่อ(Inflammation, injury) การติดเชื้อ (infection)ซึ่งร่างกายจะมีการตอบสนองโดยการสร้างโปรตีนบางชนิดขึ้นมา ทำให้ความเข้มข้นของโปรตีนในพลาสมาเปลี่ยนแปลงไป

12 Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
การทดสอบมี 2 วิธี 1.Westergren method 2.Wintrobe method

13 Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะ นาทีแรก เม็ดเลือดแดงจะค่อยๆตกลงมา ระยะ 2 40 นาทีต่อมา เม็ดเลือดแดงตกลงมาและจับกันเป็น rouleaux formation ระยะ 3 10 นาทีสุดท้าย เม็ดเลือดแดงตกด้วยสภาวะ constant rate หรือ decatation phase

14 Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
เม็ดเลือดแดง : เม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ ตกเร็วกว่าเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเล็ก องค์ประกอบในพลาสมา เป็นปัจจัยที่สำคํญที่สุดต่อค่า ESR Acute phase protein: fibrinogen, alpha globulin Mechanical/ technical factor การเอียงหลอด Vibration Temperature ความเข้มข้นของสารกันเลือดแข็ง ความเข้มข้นของสารกันเลือดแข็งสูง ESR เวลาในการเจาะเก็บเลือด > 4 ชม มีผลทำให้ค่า ESR เปลี่ยนแปลงไป


ดาวน์โหลด ppt Station 15 LE preparation and ESR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google