งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Station 15 LE preparation and ESR อ. วรวรรณ ชุมเปีย กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Station 15 LE preparation and ESR อ. วรวรรณ ชุมเปีย กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Station 15 LE preparation and ESR อ. วรวรรณ ชุมเปีย กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 วัตถุประสงค์ 1. สามารถเข้าใจหลักการ LE preparation and ESR 2. สามารถทำการทดสอบ LE preparation and ESR 3. สามารถแปลผลการทดสอบ LE และ ESR ได้ อย่างถูกต้อง

3 Lupus erythematosus (LE) preparation เป็นการตรวจกรองเพื่อหา LE factor หรือ antinuclear Ab ในซีรัมของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม autoimmune disease การตรวจหา antinuclear Ab มีหลายวิธี Radioimmunoassay Immunofluorescense Latex agglutination LE cell preparation

4 หลักการทดสอบ LE cell preparation LE factor หรือ antinuclear Ab ที่มีในซีรัมของ ผู้ป่วยสามารถทำปฏิกิริยากับนิวเคลียสของ เซลล์ที่แตกแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง กลายเป็นก้อนกลมๆซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามา จากนิวเคลียสของเม็ดเลือดขาวชนิดใด เมื่อ นำมาย้อมด้วยสี wright’s stain ติดสีชมพูทั่วทั้ง ก้อน เรียกว่า purple homogenous mass และมีเม็ดเลือดขาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิด neutrophil โอบล้อมรอบจับกิน LE cell

5 ขั้นตอนทำการทดสอบ 1. นำ clotted blood ที่มีองค์ประกอบของก้อนลิ่ม เลือดและซีรัมมาเทบนตะแกรงซึ่งมีภาชนะ รองรับและบดก้อนลิ่มเลือดผ่านตะแกรงลงมา 2. นำส่วนน้ำเลือดที่ผ่านตะแกรงผสมให้เข้ากัน ดูดใส่หลอด wintrobe และนำไปปั่นด้วย ความเร็ว 3000 รอบ / นาที นาน 10 นาที 3. ดูดซีรัมส่วนใสทิ้งจนกระทั่งใกล้บริเวณที่มีสีขาว ระวังอย่าให้กระทบบริเวณซึ่งมีลักษณะเป็นสี ขาว เป็นบริเวณที่มีเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก และต้องนำไปใช้ทำการทดสอบต่อไป

6 4. ดูดส่วนสีขาว และนำไปหยดบนสไลด์และไถ ด้วยตัวไถ หรือเตรียมด้วย squash technique 5. นำไปย้อมด้วยสี Wright’s stain 6. ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เลนส์ใกล้วัตถุซึ่งมี กำลังขยายต่ำ (10X) เมื่อพบบริเวณที่สงสัยจึง ปรับมาใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูง (100X) ขั้นตอนทำการทดสอบ

7 LE cell preparation ลักษณะที่พบ – Rosette formation : เป็นลักษณะที่มีเม็ดเลือดขาว หลายตัวมาล้อมรอบก้อนสีชมพูซึ่งอยู่ตรงกลาง เม็ด เลือดขาวส่วนใหญ่เป็นชนิด neutrophil –LE cell positive : พบเม็ดเลือดขาวโอบล้อมรอบ ก้อนที่ติดสีชมพู ให้รายงานผล “ LE cell were seen” –Tart cell : เม็ดเลือดขาวมาโอบล้อมล้อมเซลล์ที่ ตายแล้ว หรือเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง แต่สามารถเห็น ลักษณะ รูปร่างของเม็ดเลือดขาว และสามารถทราบ ว่าเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดใด

8 LE positive ประกอบด้วย 1. nucleoprotein หรือ LE body ก้อนติดสีชมพู สม่ำเสมอ (homogenous mass) 2. Antinuclear factor หรือ LE factor 3. Neutrophil phagocytose LE body

9 ก้อน LE body ที่มี neutrophil มาโอบล้อมรอบเป็น Rosette formation LE body neutrophils neutophils

10 Tart cell Monocyte Neutrophil phagocytose Eosinophil white blood cell Basophil

11 Erythrocyte sedimentation rate (ESR) Erythrocyte sedimentation rate : อัตราการ ตกตะกอนเม็ดเลือดแดงภายในเวลา 1 ชั่วโมง รายงานค่าเป็น......mm/hr เป็นการตรวจกรองหรือติดตามการตอบสนองต่อ การอักเสบของเนื้อเยื่อ (Inflammation, injury) การติดเชื้อ (infection) ซึ่งร่างกายจะมีการ ตอบสนองโดยการสร้างโปรตีนบางชนิดขึ้นมา ทำให้ความเข้มข้นของโปรตีนในพลาสมา เปลี่ยนแปลงไป

12 Erythrocyte sedimentation rate (ESR) การทดสอบมี 2 วิธี 1.Westergren method 2.Wintrobe method

13 Erythrocyte sedimentation rate (ESR) อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะ 1 10 นาทีแรก เม็ดเลือดแดงจะค่อยๆตก ลงมา ระยะ 2 40 นาทีต่อมา เม็ดเลือดแดงตกลงมา และจับกันเป็น rouleaux formation ระยะ 3 10 นาทีสุดท้าย เม็ดเลือดแดงตกด้วย สภาวะ constant rate หรือ decatation phase

14 Erythrocyte sedimentation rate (ESR) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่า ESR – เม็ดเลือดแดง : เม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ ตกเร็วกว่าเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเล็ก – องค์ประกอบในพลาสมา เป็นปัจจัยที่สำคํญที่สุดต่อค่า ESR Acute phase protein: fibrinogen, alpha globulin –Mechanical/ technical factor การเอียงหลอด Vibration Temperature ความเข้มข้นของสารกันเลือดแข็ง ความเข้มข้นของสารกันเลือดแข็ง สูง ESR เวลาในการเจาะเก็บเลือด > 4 ชม มีผลทำให้ค่า ESR เปลี่ยนแปลง ไป


ดาวน์โหลด ppt Station 15 LE preparation and ESR อ. วรวรรณ ชุมเปีย กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google