งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม จากสงครามเย็นสู่ปัจจุบันและอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม จากสงครามเย็นสู่ปัจจุบันและอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม จากสงครามเย็นสู่ปัจจุบันและอนาคต
ธัญญาทิพย์ ศรีพนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 กันยายน 2010

2 ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามในปัจจุบันเป็นความสัมพันธ์ที่ดียิ่ง และอาจกล่าวได้ว่า เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการปรับและพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศที่เคยมีความขัดแย้งกันอย่างที่สุดไปสู่ความเข้าใจอันดี ความร่วมมือ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความหวาดระแวงไปสู่ความไว้วางใจต่อกัน ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม มีทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี จะขอเน้นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีเท่านั้น : ระดับรัฐ และ ภาคประชาชน

3 I. ความขัดแย้ง ความหวาดระแวงในอดีต สืบเนื่องจาก
ความขัดแย้งระหว่างไทย-เวียดนามด้านอุดมการณ์ ค่ายเสรีนิยม-สังคมนิยม การสนับสนุนของไทยต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯว่าด้วยการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ และการสนับสนุนสหรัฐฯในสงครามเวียดนาม หรือ ที่เวียดนามเรียกว่า สงครามต่อต้านสหรัฐฯ ปัญหากัมพูชา

4 ความพยายามในปรับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย
II. จากความขัดแย้งสู่ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดี ความพยายามในปรับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจต่อกัน การแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่คั่งค้างมานาน ความสำเร็จในการลงนามความตกลงสำคัญหลายฉบับ

5 กลไกกำกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม

6 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วัฒนธรรม การสอนภาษาเวียดนามในไทย
III. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ระหว่างประชาชน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วัฒนธรรม การสอนภาษาเวียดนามในไทย การสอนภาษาไทยในเวียดนาม เวียดนามให้ทุนสร้างโรงเรียน บ้านโฮจิมินห์ หมู่บ้านมิตรภาพ

7 การทอดกฐินในเวียดนาม :
การท่องเที่ยว การไปมาหาสู่ : สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ชมรมวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม (VK) บทบาท VK ในไทย : สะพานเชื่อมสัมพันธ์และสะพานวัฒนธรรม

8 IV. ความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นของไทยและเวียดนาม : ปัจจัยส่งเสริมความสัมพันธ์
การเชื่อมต่อในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

9 V. ประเด็นทางการเมืองที่อาจมีความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม จากสงครามเย็นสู่ปัจจุบันและอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google