งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม จากสงครามเย็นสู่ปัจจุบัน และอนาคต ธัญญาทิพย์ ศรีพนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 กันยายน 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม จากสงครามเย็นสู่ปัจจุบัน และอนาคต ธัญญาทิพย์ ศรีพนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 กันยายน 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม จากสงครามเย็นสู่ปัจจุบัน และอนาคต ธัญญาทิพย์ ศรีพนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 กันยายน 2010

2 ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามในปัจจุบันเป็น ความสัมพันธ์ที่ดียิ่ง และอาจกล่าวได้ว่า เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการปรับ และพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยกับ ประเทศที่เคยมีความขัดแย้งกันอย่างที่สุด ไปสู่ความเข้าใจอันดี ความร่วมมือ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความหวาดระแวง ไปสู่ความไว้วางใจต่อกัน ความสัมพันธ์ ไทย - เวียดนาม มีทั้งในกรอบพหุภาคีและ ทวิภาคี จะขอเน้นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีเท่านั้น : ระดับรัฐ และ ภาคประชาชน

3 I. ความขัดแย้ง ความ หวาดระแวงในอดีต สืบเนื่อง จาก ความขัดแย้งระหว่างไทย - เวียดนามด้าน อุดมการณ์ ค่ายเสรีนิยม - สังคมนิยม การสนับสนุนของไทยต่อยุทธศาสตร์ของ สหรัฐฯว่าด้วยการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ และการสนับสนุนสหรัฐฯในสงคราม เวียดนาม หรือ ที่เวียดนามเรียกว่า สงครามต่อต้านสหรัฐฯ ปัญหากัมพูชา

4 II. จากความขัดแย้งสู่ความสัมพันธ์ ความ ร่วมมือ ความเข้าใจอันดี ความพยายามในปรับความสัมพันธ์ของทั้ง สองฝ่าย สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการ พัฒนาสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจต่อ กัน – การแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่าง ต่อเนื่อง – ความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่คั่งค้างมานาน – ความสำเร็จในการลงนามความตกลงสำคัญ หลายฉบับ

5 กลไกกำกับความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม

6 III. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ระหว่าง ประชาชน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วัฒนธรรม การสอนภาษาเวียดนามในไทย การสอนภาษาไทยในเวียดนาม เวียดนามให้ทุนสร้างโรงเรียน บ้านโฮจิมินห์ หมู่บ้านมิตรภาพ

7 การทอดกฐินในเวียดนาม : การท่องเที่ยว การไปมาหาสู่ : สมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม ชมรมวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม (VK) บทบาท VK ในไทย : สะพานเชื่อม สัมพันธ์และสะพานวัฒนธรรม

8 IV. ความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น ของไทยและเวียดนาม : ปัจจัย ส่งเสริมความสัมพันธ์ – การเชื่อมต่อในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

9 V. ประเด็นทางการเมืองที่อาจมี ความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ ทั้งสองฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม จากสงครามเย็นสู่ปัจจุบัน และอนาคต ธัญญาทิพย์ ศรีพนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 21 กันยายน 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google