งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการรวมพลังแม่อาสากลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง 15ส.ค.2549เปิดงานโดยคุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณโรงพละศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการรวมพลังแม่อาสากลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง 15ส.ค.2549เปิดงานโดยคุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณโรงพละศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการรวมพลังแม่อาสากลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง 15ส.ค.2549เปิดงานโดยคุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณโรงพละศึกษา ค่ายตากสิน จ. จันทบุรี

2 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ เข้าชมนิทรรศการโครงการสายใยรักและโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง ที่ค่ายตากสิน จ. จันทบุรี 15 ส.ค.2549

3 แม่อาสานำเสนอวิธีการให้นมแม่เมื่อทำงานนอกบ้าน

4 ผลงานปี 2550 วิทยากรกลุ่มที่ ค่ายตากสิน ที่อ.บ.ต.เกาะขวาง
ที่ ร.พ.คิชฌกูฏ นำเสนอผลงานในเวทีระดับท้องถิ่นและต่างจังหวัด นำเสนอผลงานที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จัดโดยมหาวิทยลัยมหิดล

5 ของแม่อาสากลุ่มนมแม่
ผลงานในปี 2550 ของแม่อาสากลุ่มนมแม่

6 วิทยากรกลุ่มที่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ 22 ธ.ค.2549

7 นำเสนอโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง

8 เรือโทวิทยา งามการนำเสนอบทบาทของทหารในการเป็นวิทยากรสาธิตการเก็บตุนนมแม่ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

9 เสวนานมแม่ที่ระยอง 25 ก.พ.2550

10 วิทยากรนมแม่ให้ อสม 250 คน ที่ ระยอง 14 มีนาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการรวมพลังแม่อาสากลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง 15ส.ค.2549เปิดงานโดยคุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณโรงพละศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google