งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการรวม พลังแม่อาสากลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง 15 ส. ค.2549 เปิดงานโดยคุณพรเพ็ญ เกยา นนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณโรงพละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการรวม พลังแม่อาสากลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง 15 ส. ค.2549 เปิดงานโดยคุณพรเพ็ญ เกยา นนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณโรงพละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการรวม พลังแม่อาสากลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง 15 ส. ค.2549 เปิดงานโดยคุณพรเพ็ญ เกยา นนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณโรงพละ ศึกษา ค่ายตากสิน จ. จันทบุรี

2 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ เข้าชมนิทรรศการ โครงการสายใยรักและโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวี แข็งแรง ที่ค่ายตากสิน จ. จันทบุรี 15 ส. ค.2549

3 แม่อาสานำเสนอวิธีการให้นมแม่เมื่อ ทำงานนอกบ้าน

4 ผลงานปี 2550 วิทยากรกลุ่มที่ ค่ายตากสิน ที่อ. บ. ต. เกาะขวาง ที่ ร. พ. คิชฌกูฏ นำเสนอผลงานในเวทีระดับท้องถิ่นและ ต่างจังหวัด นำเสนอผลงานที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จัดโดย มหาวิทยลัยมหิดล

5 ผลงานในปี 2550 ของแม่อาสากลุ่มนมแม่

6 วิทยากรกลุ่มที่โรงพยาบาลเขาคิชฌ กูฎ 22 ธ. ค.2549

7 นำเสนอโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวี แข็งแรง

8 เรือโทวิทยา งามการนำเสนอบทบาท ของทหารในการเป็นวิทยากรสาธิตการ เก็บตุนนมแม่ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

9 เสวนานมแม่ที่ระยอง 25 ก. พ.2550

10 วิทยากรนมแม่ให้ อสม 250 คน ที่ ระยอง 14 มีนาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการรวม พลังแม่อาสากลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง 15 ส. ค.2549 เปิดงานโดยคุณพรเพ็ญ เกยา นนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณโรงพละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google