งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส.บุญสิตา จันทร์ทองน้อย (วา) จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส.บุญสิตา จันทร์ทองน้อย (วา) จังหวัดฉะเชิงเทรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส.บุญสิตา จันทร์ทองน้อย (วา) 086 - 8473983 จังหวัดฉะเชิงเทรา
น.ส.บุญสิตา จันทร์ทองน้อย (วา) จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ญ.อรอนงค์ พรหมสวัสดิ์ (โอลีฟ) จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ญ.ปาริฉัตต์ วรชาติตระกูล (มิ้น) จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ญ.จินตหรา ลานสันทัด (บี) จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 น.ส.พัทธาทร ยัณรังสี (มิ้ว) 081 - 6509709 จังหวัดฉะเชิงเทรา
น.ส.พัทธาทร ยัณรังสี (มิ้ว) จังหวัดฉะเชิงเทรา นางศิริกุล ติ้วทอง(ใหญ่) จังหวัดฉะเชิงเทรา น.ส.อภิญญา นวลศิริ (ชะเอม) จังหวัดชลบุรี น.ส.ชลลดา พิมพ์สกุล (แตงโม) จังหวัดชลบุรี

3 นายสหัสชัย บุญสิน (เบส) นายอาทิตย์ เพ็ชรแสง (ปาแมน)
น.ส.ทิวา ธรรมสาโร (น้ำ) จังหวัดชลบุรี นายสหัสชัย บุญสิน (เบส) จังหวัดตราด น.ส.กิรณา จรกิจ (แอน) จังหวัดตราด นายอาทิตย์ เพ็ชรแสง (ปาแมน) จังหวัดตราด

4 น.ส.สกาวเดือน สายสังข์ (เดือน) 089 - 0582449 จังหวัดตราด
นายกฤษดา รักษ์สุจิตรัตน์ (ตังเม) จังหวัดตราด นางสุจิตพร ภู่มณี (อิ๋ว) จังหวัดตราด นายกีรติ เรืองรอง (ปืน) จังหวัดจันทบุรี

5 นายเดชฤทธิ์ บำรุงกิจ (ฤทธิ์) 082 - 2026991 จังหวัดจันทบุรี
น.ส.ชมภูนุช พบประเสริฐ จังหวัดจันทบุรี นายเดชฤทธิ์ บำรุงกิจ (ฤทธิ์) จังหวัดจันทบุรี น.ส.พัชรีย์ เจริญวงศ์ (พัช) จังหวัดจันทบุรี นายณัฐวุฒิ ขันติรมย์ (หนึ่ง) จังหวัดจันทบุรี

6 น.ส.อัญชนีรัตน์ พรมมา (ติ๋ม) 081 - 7759473 จังหวัดสระแก้ว
น.ส.อัญชนีรัตน์ พรมมา (ติ๋ม) จังหวัดสระแก้ว น.ส.ประภากร โกมลมิศร์ (ปู) จังหวัดสระแก้ว นายอาทิตย์ แก่นภักดี (บอย) จังหวัดสระแก้ว นายอิสระพงษ์ โฉมฉาย (กอล์ฟ) จังหวัดสระแก้ว

7 ด.ช.อิสระพงษ์ พิมพ์ทิพย์ (เจย์) 082 - 1045052 จังหวัดสระแก้ว
ด.ช.อิสระพงษ์ พิมพ์ทิพย์ (เจย์) จังหวัดสระแก้ว ด.ช.ณธีพัฒน์ รัน (เจน) จังหวัดสระแก้ว น.ส.นฎาประไพ สาระ (มะตูม) จังหวัดสมุทรปราการ น.ส.ลินดา พิมพ์ชัย (ลิน) จังหวัดสมุทรปราการ

8 นายฤทธิชัย ทองหิตานุวัฒ (โอ) 087 - 1237272 จังหวัดสมุทรปราการ
นายฤทธิชัย ทองหิตานุวัฒ (โอ) จังหวัดสมุทรปราการ นายศรายุทธ จันทรา (โม) จังหวัดสมุทรปราการ น.ส.นภาพร นิ่มยังดี (เกด) จังหวัดสมุทรปราการ ด.ญ.ภัทรวดี ใจทอง (แนน) จังหวัดระยอง

9 น.ส.กัลยาณี หาความสุข (โบ) 088 - 2326492 จังหวัดระยอง
น.ส.กัลยาณี หาความสุข (โบ) จังหวัดระยอง ด.ช.พชร หาความสุข (โบ๊ท) จังหวัดระยอง น.ส.สัชญา มณีโชติ (เพื่อน) จังหวัดระยอง นายธนิสร สินนอก (ทัด) จังหวัดระยอง

10 นางธนนันท ทองธรรมชาติ (ภิญ) 081 - 6215947 จังหวัดระยอง
นางธนนันท ทองธรรมชาติ (ภิญ) จังหวัดระยอง นางจุฬาลักษณ์ บุญมีรัตนโยธิ (ป้อม) จังหวัดนครนายก นางพงศ์ลดา เดชพลกรัง (แจ๋ว) จังหวัดนครนายก นายธนะบูลย์ สหัสสานนท์ (ตาล) จังหวัดนครนายก

11 ด.ญ.นิภาพร ลงสุวรรณ์ (ฮารีมะห์) 089 - 5160818 จังหวัดนครนายก
ด.ญ.นิภาพร ลงสุวรรณ์ (ฮารีมะห์) จังหวัดนครนายก ด.ญ.ธิดารัตน์ โหยหวน (กิ๊ส) จังหวัดนครนายก ด.ญ.สมิลัน มานมาน (รัน) จังหวัดนครนายก ด.ญ.วรรณภา วาฮาหมัด (ฟา) จังหวัดนครนายก

12 นางวรรณดี จันทรศิริ (ดี) 089 - 0769486 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
นางวรรณดี จันทรศิริ (ดี) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี นางทรัสลักษมณ์ ก่อเกียรติเจริญ (กุ้ง) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี น.ส.กฤษณา วงษ์วรรณ (อ้อ) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม (ลักษณ์) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

13 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี นางวาสนา ชูหา (อ๋อย) 086 - 3681447
น.ส.กานดา อยู่สุข (กาน) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี นางวาสนา ชูหา (อ๋อย) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี นายวีระพงษ์ ก๋องบุญ (อ๋อ) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt น.ส.บุญสิตา จันทร์ทองน้อย (วา) จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google