งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่าน วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่าน วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่าน วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

2 ความหมายของการอ่าน การเข้าใจสารและรับรู้ความหมายของสาร (ที่มาจากตัวอักษรซึ่งเป็นถ้อยคำจากความคิดของผู้เขียน) โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าของผู้อ่านแต่ละคน วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

3 หัวข้อของการนำเสนอ แสดงแนวความคิดหลักที่คุณต้องการจะนำเสนอ
วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

4 หัวข้อแรก รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ตัวอย่างและข้อมูลสนับสนุน
เกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างไร วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

5 หัวข้อที่สอง รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ตัวอย่างและข้อมูลสนับสนุน
เกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างไร วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

6 หัวข้อที่สาม รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ตัวอย่างและข้อมูลสนับสนุน
เกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างไร วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

7 สิ่งที่เป็นจริง ให้ตัวอย่างหรือเหตุการณ์ที่เป็นจริง
แสดงความเห็นด้วยหรือสนับสนุนต่อสถานการณ์ของผู้ฟัง ถ้าเป็นไปได้และเหมาะสม วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

8 สิ่งนี้หมายความว่าอะไร
เพิ่มสิ่งที่สรุปถึงความรู้สึกหรือความคิดของคุณเกี่ยวกับหัวข้อนี้ สรุปสิ่งสำคัญที่คุณต้องการให้ผู้ฟังจำได้ วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

9 ขั้นตอนถัดไป สรุปการปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับผู้ฟังของคุณ
สรุปรายการปฏิบัติการที่ต้องติดตาม วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt การอ่าน วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google