งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 1 การอ่าน. วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 2 ความหมายของการ อ่าน การเข้าใจสารและรับรู้ ความหมายของสาร ( ที่มาจาก ตัวอักษรซึ่งเป็นถ้อยคำจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 1 การอ่าน. วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 2 ความหมายของการ อ่าน การเข้าใจสารและรับรู้ ความหมายของสาร ( ที่มาจาก ตัวอักษรซึ่งเป็นถ้อยคำจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 1 การอ่าน

2 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 2 ความหมายของการ อ่าน การเข้าใจสารและรับรู้ ความหมายของสาร ( ที่มาจาก ตัวอักษรซึ่งเป็นถ้อยคำจาก ความคิดของผู้เขียน ) โดยผ่าน กระบวนการคิด วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าของผู้อ่านแต่ละคน

3 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 3 หัวข้อของการ นำเสนอ แสดงแนวความคิดหลักที่คุณต้องการ จะนำเสนอ

4 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 4 หัวข้อแรก รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ตัวอย่างและข้อมูลสนับสนุน เกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างไร

5 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 5 หัวข้อที่สอง รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ตัวอย่างและข้อมูลสนับสนุน เกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างไร

6 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 6 หัวข้อที่สาม รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ตัวอย่างและข้อมูลสนับสนุน เกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างไร

7 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 7 สิ่งที่เป็นจริง ให้ตัวอย่างหรือเหตุการณ์ที่เป็นจริง แสดงความเห็นด้วยหรือสนับสนุนต่อ สถานการณ์ของผู้ฟัง ถ้าเป็นไปได้และ เหมาะสม

8 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 8 สิ่งนี้หมายความว่า อะไร เพิ่มสิ่งที่สรุปถึงความรู้สึกหรือความคิด ของคุณเกี่ยวกับหัวข้อนี้ สรุปสิ่งสำคัญที่คุณต้องการให้ผู้ฟังจำ ได้

9 วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 9 ขั้นตอนถัดไป สรุปการปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับผู้ฟัง ของคุณ สรุปรายการปฏิบัติการที่ต้องติดตาม


ดาวน์โหลด ppt วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 1 การอ่าน. วิชาศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย 2 ความหมายของการ อ่าน การเข้าใจสารและรับรู้ ความหมายของสาร ( ที่มาจาก ตัวอักษรซึ่งเป็นถ้อยคำจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google