งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Event ShOw Commart Comteeh 2005 (17-21 March 2005)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Event ShOw Commart Comteeh 2005 (17-21 March 2005)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Event ShOw Commart Comteeh 2005 (17-21 March 2005)

2 ถวาย OfficeStation แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์

3 Boot Siam Network & Computer Boot Siam Network & Computer C O M M A R T

4 ภาพบรรยากาศภายในงานหน้า Boot Siam Network C O M M A R T

5 ผู้จัดการฝ่ายขาย Siam Network & Computer C O M M A R T

6 Event ShOw Bangkok ICT ExPo 2005

7 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดงาน Bangkok ICT Expo 2005 I C T E X P O

8 ภาพถวาย office Station แก่ สมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี I C T E X P O

9 ภาพบรรยากาศภายในบูธ บริษัท Siam Network & ComputerI C T E X P O

10 I C T E X P O

11 เปิด Slide แนะนำสินค้า office Station I C T E X P O


ดาวน์โหลด ppt Event ShOw Commart Comteeh 2005 (17-21 March 2005)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google