งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
CS News & Event บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดสัมมนา “กลยุทธ์พิชิตยอดขายด้วยสไตล์เจาะใจ” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา กรุงเทพฯ โดย อ.ธนารัช วัชระพิสุทธิ์

2 CS News & Event บรรยากาศในการสัมมนา
การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากคุณวิโรจน์ แวววรวิทย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและบริหารเครือข่ายเขตกรุงเทพฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

3 CS News & Event บรรยากาศในการสัมมนา
เข้มข้นด้วยเนื้อหา มากมายกับสาระความรู้ดีๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ธนารัช วัชระพิสุทธิ์ พร้อมลองฝึกพิชิตยอดขายด้วยสไตล์เจาะใจ

4 CS News & Event บรรยากาศในการสัมมนา ปิดการสัมมนาด้วยรอยยิ้ม
พร้อมความตั้งใจของผู้เข้าสัมมนาทุกท่านว่าจะเป็นนักขายสไตล์เจาะใจ


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google