งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS News & Event บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดสัมมนา “ กลยุทธ์พิชิตยอดขายด้วย สไตล์เจาะใจ ” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS News & Event บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดสัมมนา “ กลยุทธ์พิชิตยอดขายด้วย สไตล์เจาะใจ ” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS News & Event บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดสัมมนา “ กลยุทธ์พิชิตยอดขายด้วย สไตล์เจาะใจ ” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา กรุงเทพฯ โดย อ. ธนารัช วัชระพิสุทธิ์

2 บรรยากาศในการสัมมนา CS News & Event การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากคุณวิโรจน์ แวววรวิทย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและบริหารเครือข่ายเขตกรุงเทพฯ เป็น ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

3 บรรยากาศในการสัมมนา CS News & Event เข้มข้นด้วยเนื้อหา มากมายกับสาระความรู้ดีๆ จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ อ. ธนารัช วัชระพิสุทธิ์ พร้อมลองฝึกพิชิตยอดขายด้วยสไตล์ เจาะใจ

4 บรรยากาศในการสัมมนา CS News & Event ปิดการสัมมนาด้วยรอยยิ้ม พร้อมความตั้งใจของผู้เข้าสัมมนาทุกท่านว่าจะเป็นนัก ขายสไตล์เจาะใจ


ดาวน์โหลด ppt CS News & Event บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดสัมมนา “ กลยุทธ์พิชิตยอดขายด้วย สไตล์เจาะใจ ” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google