งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )
แบบฝึกทักษะชุดที่ 9 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )

2

3

4 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )
แบบฝึกทักษะชุดที่ 9 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )

5 การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน มีขั้นตอน ดังนี้

6 ขั้นที่ 1 กำหนดตัวแปรให้กับสิ่งที่โจทย์ปัญหาต้องการ

7 ขั้นที่ 2 สร้างสัดส่วนตามที่โจทย์กำหนด โดยในการสร้างสัดส่วนสมาชิกตัวแรกของอัตราส่วนทั้งสองต้องเป็นสิ่งเดียวกัน และสมาชิกตัวที่สองของอัตราส่วนทั้งสองต้องเป็นสิ่งเดียวกัน

8 ขั้นที่ 3 หาค่าของตัวแปร
ขั้นที่ 4 ตรวจคำตอบ

9 ตัวอย่างที่ อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อจำนวนมะม่วง เป็น : อัตราส่วนของจำนวนมะม่วงต่อจำนวนกล้วย เป็น 6 : 1 ถ้ามีกล้วย ผล จะมีส้มกี่ผล

10 วิธีทำ อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อจำนวนมะม่วง เป็น : 3 = 8  2 : 3  2 = : 6

11 อัตราส่วนของจำนวนมะม่วงต่อจำนวนกล้วย เป็น 6 : 1
อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อจำนวนมะม่วงต่อจำนวนกล้วย เป็น : : 1

12 อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อจำนวนกล้วย เป็น 16 : 1
กำหนดให้ มีส้ม x ผล

13 =

14 16  = x  1 x =

15  มีส้ม ผล ตรวจสอบคำตอบ แทน x =

16 =

17 =

18 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )
Exercise 9 ( ratio ) การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )

19 คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน )

20 ตัวอย่าง อัตราส่วนของจำนวนเสือต่อจำนวนสิงโต เป็น : 5 จำนวนเสือมากกว่าสองเท่าของจำนวนสิงโตอยู่ 4 ตัว จำนวนเสือมากกว่าจำนวนสิงโตกี่ตัว

21 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนสิงโต x ตัว จำนวนเสือ x ตัว

22 =

23 12  x = ( 2x ) 12x = x

24 2x = x =  จำนวนสิงโตเป็น ตัว

25 ตอบ 14 ตัว จำนวนเสือมากกว่าจำนวนสิงโต 24 – 10 = 14 ตัว
จำนวนเสือ x = 2 ( 10 ) = ตัว จำนวนเสือมากกว่าจำนวนสิงโต 24 – = ตัว ตอบ ตัว

26 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = =

27 1. อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อจำนวนมะม่วง เป็น 7 : 5
จำนวนมะม่วงน้อยกว่าจำนวนส้ม 10 ผล ส้มมีกี่ผล

28 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนส้ม x ผล จำนวนมะม่วง x ผล

29 2. อัตราส่วนของความกว้างต่อความยาว เป็น 2 : 7
ถ้าความยาวยาวกว่าสามเท่าของความกว้างอยู่ เมตร ความกว้างเป็นเท่าไร

30 วิธีทำ

31 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 9
เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 9 การแก้โจทย์ปัญหาโดย ใช้สัดส่วน ( 2 )

32 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนส้ม x ผล 1.อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อจำนวนมะม่วง
เป็น 7 : 5 จำนวนมะม่วงน้อยกว่าจำนวนส้ม 10 ผล ส้มมีกี่ผล วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนส้ม x ผล

33 จำนวนมะม่วง x ผล =

34 7 ( x ) = x 7x = x 2x = 70

35 x =  จำนวนส้ม ผล ตอบ ส้ม ผล

36 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = =

37 = 175

38 2. อัตราส่วนของความกว้างต่อความยาว เป็น 2 : 7
ถ้าความยาวยาวกว่าสามเท่าของความกว้างอยู่ เมตร ความกว้างเป็นเท่าไร

39 วิธีทำ กำหนดให้ ความกว้าง x เมตร ความยาว 3x เมตร

40 =

41 2 ( 3 x ) = x 6x = x x =

42  ความกว้าง 2 เมตร ตอบ ความกว้าง 2 เมตร

43 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 2 =

44 =

45 พบกันใหม่ ชุดที่ 10 นะจ๊ะ
Good bye

46


ดาวน์โหลด ppt การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google