งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ

2 อัตราส่วน อัตราส่วนใช้เขียนแทนอัตราและเขียนแทนการเปรียบเทียบ โดยใช้สัญลักษณ์ “ : ” (อ่านว่า ต่อ ) เช่น จากอัตรา “ ครู 1 คน ดูแลนักเรียน คน” เขียนอัตราส่วนได้ดังนี้ จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ดูแล เป็น : หรือ จากรูป           เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมได้ดังนี้ จำนวนรูปสามเหลี่ยมต่อจำนวนรูปสี่เหลี่ยม เป็น : หรือ จำนวนรูปสี่เหลี่ยมต่อจำนวนรูปสามเหลี่ยม เป็น : หรือ อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือ ( อ่านว่า a ต่อ b ) เรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่ง และเรียก b ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่สอง

3 ฝึกทักษะ 1. จงเขียนอัตราส่วนแทนอัตราต่อไปนี้ 1.1 น้ำตาลทรายขาว 4 กิโลกรัม ราคา บาท น้ำมันพืช 3 ขวด ราคา บาท 1.3 หัวใจของคนสูบฉีดโลหิต ประมาณ 4,500 ลิตร ในเวลา 2 ชั่วโมง 1.4 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีครู 91 คน มีนักเรียน 1,700 คน 1.5 รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เฉลย : 58 : 58 ,500 : 2 : 1,700 : 3

4 แบบฝึกทักษะ 2. จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้ เฉลย 2.1 5 : 3
: 3 : 5 : 3 : 4 : 12 : 4 2.1 จำนวนนกต่อจำนวนเต่า เท่ากับ ………………… 2.2 จำนวนเต่าต่อจำนวนนก เท่ากับ ………………… 2.3 จำนวนกระต่าย ต่อจำนวนเต่า เท่ากับ …………… 2.4 จำนวนเต่าต่อจำนวนกระต่าย เท่ากับ …………… 2.5 จำนวนกระต่าย ต่อจำนวนสัตว์ทั้งหมด เท่ากับ …….…… 2.6 จำนวนสัตว์ทั้งหมดต่อจำนวนกระต่าย เท่ากับ ……………

5 การเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบอัตราเมื่อหน่วยต่างกัน
ตัวอย่าง “สมชายสูง เซนติเมตร กานดาสูง เมตร” เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบความสูงของสมชายและกานดา ได้ดังนี้ ความสูงของสมชายเป็นเซนติเมตร ต่อ ความสูงของกานดาเป็นเมตร เท่ากับ : ( หน่วยต่างกัน ) ความสูงของสมชาย ต่อ ความสูงของกานดา เท่ากับ : 1.5 ( หน่วยเป็นเมตรเหมือนกัน ) ความสูงของสมชาย ต่อ ความสูงของกานดา เท่ากับ : 150 ( หน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกัน )

6 ฝึกทักษะ 4.1 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 5 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงตลาด 400เมตร ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 4.2 ความยาวของอาคารเรียนหลังที่หนึ่ง เมตร ความยาวของโรงอาหาร เซนติเมตร จงเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ 4.3 คนงานชายทำงานได้วันละ 8 ชั่วโมง คนงานหญิงทำงานได้วันละ นาที จงเขียนอัตราส่วนแสดงกานเปรียบเทียบ 4.4 ภราดรหนัก ปอนด์ แทมมารีนหนัก กิโลกรัม จงเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ …………………………………………………………………………………….


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google