งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะชุด ที่ 7 สัดส่วนและการหา ค่าตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะชุด ที่ 7 สัดส่วนและการหา ค่าตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะชุด ที่ 7 สัดส่วนและการหา ค่าตัวแปร

2

3 แบบฝึกทักษะชุดที่ 7 สัดส่วนและการหา ค่าตัวแปร

4 กรณีที่จำนวนใด จำนวนหนึ่งของ สัดส่วนเป็นตัวแปร สามารถหาค่าของตัว แปรได้ 2 วิธี คือ

5 1. การทำให้เป็น อัตราส่วนที่เท่ากัน เช่น 3 : 8 = a : 24

6 วิธีทำ 3 : 8 = a : 24 =

7

8 = 

9 =

10 =

11 2. การคูณไขว้แล้วจึง แก้สมการหาค่า ของตัวแปร เช่น 5 : 2 = 6.5 : a

12 วิธีทำ 5 : 2 = 6.5 : a =

13 5  a = 6.5  2 5a = 13

14 a = 2.6  ค่าของ a คือ 2.6

15

16 Exercise 7 ( ratio ) สัดส่วนและการหา ค่าตัวแปร

17 คำชี้แจง จงหาค่าของ ตัวแปรในสัดส่วนที่ กำหนดให้ในแต่ละข้อ ต่อไปนี้ ( ข้อละ 2 คะแนน )

18 ตัวอย่าง x : 5 = 9 : 15 จงหาค่าของ x

19 วิธีทำ x : 5 = 9 : 15 =

20 = 

21 = =

22  ค่าของ x คือ 3

23 1. 4 : x = 16 : 28 จงหาค่าของ x วิธีทำ 4 : x = 16 : 28

24  ค่าของ x คือ.................. =

25 2.5 : 1 = x : 3 จงหาค่าของ x วิธีทำ 5 : 1 = x : 3....................................................................  ค่าของ x คือ..................

26 3.28 : 8 = 7 : x จงหาค่าของ x วิธีทำ 28 : 8 = 7 : x

27 4.4. = จงหาค่าของ x

28 วิธีทำ =

29  ค่า ของ x คือ.................

30 ........................................................................................

31 ข้อ 5. = จงหาค่าของ x

32 วิธี ทำ =

33 .......................................................................................

34  ค่าของ x คือ.............

35 เฉลยแบบฝึกทักษะ ชุดที่ 7 สัดส่วนและการหา ค่าตัวแปร

36

37

38 ข้อ 1 คำตอบ  ค่าของ x คือ 7

39

40 ข้อ 2 คำตอบ  ค่าของ x คือ 15

41

42 ข้อ 3 คำตอบ  ค่าของ x คือ 2

43

44 ข้อ 4 คำตอบ  ค่าของ x คือ 2

45

46 ข้อ 5 คำตอบ  ค่าของ x คือ 1

47 พบกันใหม่ ชุดที่ 8 นะจ๊ะ Good bye


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะชุด ที่ 7 สัดส่วนและการหา ค่าตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google