งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 สัดส่วน สัดส่วน หมายถึง ประโยคที่แสดงการ เท่ากันของอัตราส่วน สองอัตราส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 สัดส่วน สัดส่วน หมายถึง ประโยคที่แสดงการ เท่ากันของอัตราส่วน สองอัตราส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 สัดส่วน สัดส่วน หมายถึง ประโยคที่แสดงการ เท่ากันของอัตราส่วน สองอัตราส่วน

2 จาก a: b = c : d หรือ จะได้สมบัติว่า ad = bc

3 ต. ย 1 จงหาค่าของ a จากสัดส่วน วิธี ทำ 4a = 3 x 12 4a = 36

4 ต. ย 2 จงหาค่าของ b จากสัดส่วน วิธี ทำ 8b = 20 x 2 8b = 40

5 ต. ย 3 จงหาค่าของ C จากสัดส่วน วิธี ทำ 12C = 108 x 7 12C = 756

6 ต. ย 4 จงหาค่าของ M จากสัดส่วน วิธี ทำ 3M = 21 x 5 3M = 105

7 ต. ย 5 จงหาค่าของ P จากสัดส่วน วิธี ทำ ( P-5 ) x 7 = 42 x 3 ( P-5 ) x 7 = 126 P - 5 = 18 P = 18 +5 P = 23

8 ต. ย 6 จงหาค่าของ F จากสัดส่วน วิธี ทำ ( F + 20 ) x 13 = 15 x 52 ( F + 20 ) x 13 = 78 F + 20 = 60 F = 60 - 20 F = 40

9 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 1. X : 17 = 42 : 1192. 87 : 96 = B : 32 3. 3 : A = 24 : 884. 45 : 51 = 15 : M 5. 7 : 100 = 2135 : P6. 4 : C = 16 : 287. 6 : D = 18 : 338. 5 : 7 = F: 499. H : 6 = 39 : 1810. 3 : 7 = 12: A11. 130 : (M+7) = 26 : 812. 5 : (7+K) = 75 : 210 13. (P-3) : 13 = 32 : 5214. 8 : 11 = (Q-1) : 33 15. (X+5) : 99 = 5 : 15


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 สัดส่วน สัดส่วน หมายถึง ประโยคที่แสดงการ เท่ากันของอัตราส่วน สองอัตราส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google