งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Allograpta javana mff Anthicid sp.FM Aphid mangosteen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Allograpta javana mff Anthicid sp.FM Aphid mangosteen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Allograpta javana mff

3 Anthicid sp.FM

4 Aphid mangosteen

5 Apis mellifera queeen cell

6 Apis mellifera pollen

7 Apis mellifera yll pollen on hd

8 Aradid on finger

9 Asarcina sp.

10 Asilid sm black on finger

11 Asilid yellow 3

12 Bactrocera dorsalis A plum

13 Betasyrphus serarius

14 Calliphorid fng

15 Cantarid Intanon dorsum

16 Cantharid Intanon laterad

17 Catopsilia crocale L5

18 Cetoniid Intanon

19 Chloropid

20 Chrysidid fg

21 Chrysomellid dk tp

22 Chrysomellid r fng

23 Chrysomellid R P

24 Chrysoperla basalis L

25 Chrysopid tm

26 Chrysops dlls

27 Chrysops fng

28 Cicadellid Maekok

29 Clephydroneura sp.

30 Coccinella sv

31 Coccinella tv

32 Coccinellid large mealylike SV

33 Coccinellid large mealylike SV

34 Coccus spp. avocado SS

35 Dryinid a

36 Eurybrachid FE

37 Gomphid LT

38 Ichneumonid Papilio L3

39 leaf looper

40 Microplitis sp.L

41 Pipunculid PD

42 Scutellerid RS fg

43 Scutellerid RS fg

44 Sycanus collaris o n

45 Syrphid A fgt

46 Xanthogramma scutellare

47 1976 Doi Ang Kha ng Kosol Charernsom Dept. Entomology, Faculty of Agriculture Kasetsart University, Bangkok, Thailand Phone (066) 034 281 265. Fax 034 351 881. E-mail: agrkoc@ku.ac.th

48 ภาพ 2519-2544

49 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

50 Registered no. 26542 s 1097

51 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ )


ดาวน์โหลด ppt Allograpta javana mff Anthicid sp.FM Aphid mangosteen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google