งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 4 แมลงวัน DIPTEROUS PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435- 1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 4 แมลงวัน DIPTEROUS PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435- 1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวห้ำ 4 แมลงวัน DIPTEROUS PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435- 1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

3 แมลงวันดอกไม้ ตัวห้ำ

4 Syrphid L3 white back

5 Syrphid on finger

6 Syrphid prepupa

7 Syrphid pupa

8 Syrphid sticky larva

9 Syrphid vs Aphis craccivora

10 Syrphid vs ma yom whitefly

11 Syrphus sp. at Khun Pae

12 Syrphid: eggs and larva

13 Syrphid: Eggs and first laeva

14 Syrphid larva vs Lipaphis

15 Syrphid fly

16 Syrphid larva

17

18 Syrphid vs citrus psylla

19 Syrphid vs peach aphid

20 Syrphid fly larva

21 Xanthogramma scutellare

22

23

24

25 Axorus sp. sticky syrphid

26

27

28 Syrphid fly

29

30

31

32 Syrphid: Egg vs citrus aphid

33

34 Syrphid: Egg

35 Leucopis sp. vs Chilly aphid

36 Leucopis puncticornis

37 Leucopis sp.

38 Dolichopodid

39 Dolichopodid

40 Dolichopodid

41 Dolichopodid

42 Dolichopus sp.

43

44 Dolichopodid on yellow trap

45

46

47 Ammormimorpha thailandae

48 Asilid vs cicadellid

49 Asilid: Doi Ang Khang

50 AsilidAsilid

51 AsilidaeAsilidae

52

53

54

55 Cecidomyiid pupae: Chiang Dao citrus

56 Toxorhynchites splendens

57 Toxorhynchites splendens

58 Toxorhynchites splendens

59 Toxorhynchites splendens

60

61 Ceratopogonid vs Jacobiasca

62 Ochthera brevitibialis Ochthera brevitibialis

63 Empidid: Pang Da

64 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

65 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

66 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097 (Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435-1881. Home 0- 2573-2369; 0-9987-5229)

67 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 4 แมลงวัน DIPTEROUS PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435- 1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google