งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University Bangkok, Thailand Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University Bangkok, Thailand Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University Bangkok, Thailand Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University Bangkok, Thailand TABANIDS Kosol Charernsom

2 F.Tabanidae ( เหลือบ ) ที่มา : http://creatures.ifas.ufl.edu/livestock/deer_fly.htm http://creatures.ifas.ufl.edu/livestock/deer_fly.htm Tabanus spp. Suborder Brachycera * Superfamily Tabanoidea

3

4

5

6 Tabanus sp. female

7 Tabanus sp. Male

8 Tabanus sp. male

9 Tabanidae

10 Tabanus eggs

11

12 Tabanus female

13 Tabanus, female

14 Chrysops sp.

15

16 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

17 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

18 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097

19 KASETSART UNIVERSITY KU

20 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ( สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติ ) รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University Bangkok, Thailand Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google