งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hepialid: Doi Ang Khang. Papilio demoleus malayanus Wallace ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the common mormon) Lepidoptera: Papilionidae ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the common.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hepialid: Doi Ang Khang. Papilio demoleus malayanus Wallace ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the common mormon) Lepidoptera: Papilionidae ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the common."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hepialid: Doi Ang Khang

2 Papilio demoleus malayanus Wallace ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the common mormon) Lepidoptera: Papilionidae ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the common mormon) Lepidoptera: Papilionidae

3 Papilio polytes ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the lemon butterfly) Lepidoptera: Papilionidae

4 Papilio memnon agenor

5

6 4 Amathusia phidippus

7 6.2 Acraea violae

8 8 Danaus genutia genutia

9 10 Hypolycaena erylus

10 เพศเมีย 10 Rapala iarbus iarbus

11 N on peach fl Cethosia sp.

12 Athyma punctata prasobsuki

13 Euthalia acontia garuda

14 Pieris brassicae

15 Pontia daplidice

16 Elymnias hypermnestra

17 Adult Erionota thrax thrax

18 Agrius convolvuli Lepidoptera Noctuidae ผีเสื้อจรวด 4

19 Attacus atlas

20 Cricula trifenestrata

21 apple Actias sp.

22 Female Eupterote testacia

23 Eupterote testacia Male

24 Female Trabala

25 Geometrid

26 apple Urapteroides sp.:

27 Miresa sp. Adult

28 Setora nitens (Walker) ผีเสื้อหนอนร่านละหุ่ง (slug caterpillar) Lepidoptera: Limacodidae

29 Rhytia discrepans

30 Rhytia hypermnestra

31 Dudusa nobilis: Adult NOTODONT IDAE

32 Spodoptera exigua

33 Helicoverpa armigera

34 Doi Ang Khang,1976 Arctiid:

35 femaleAdult Orgyia sp.

36 Parasa lepida

37 Parasa lepida adult

38 Ephestia elutella

39 Scirpophaga sp.

40 : Male and Female Pterophorid

41 Odites sp. A ตัวเต็ม วัย หนอนม้วนใบส้ม (leaf roller) Lepidoptera: Lecithoceridae หนอนม้วนใบส้ม (leaf roller) Lepidoptera: Lecithoceridae

42 Archips micaceana

43 : Pilok Tineidae

44 Zeuzera coffeae

45 Male Psychid

46 : Castor Conogethes punctiferalis

47 Euproctis sp.

48 Indarbella sp.

49 male and female Trabala vishnou

50 Xyleutes leuconotus COSSIDAE

51 Sitotroga cerealella

52 ภาพ 2519-2544

53 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ )


ดาวน์โหลด ppt Hepialid: Doi Ang Khang. Papilio demoleus malayanus Wallace ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the common mormon) Lepidoptera: Papilionidae ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (the common.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google