งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kosol Charernsom Beneficial Insects: Human Foods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kosol Charernsom Beneficial Insects: Human Foods."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Kosol Charernsom Beneficial Insects: Human Foods

3 hive 77 Apis cerana

4 hive KPS ผึ้งหลวง Apis dorsata

5 Pupa ดักแด้ผึ้งหลวง Apis dorsata

6 ผึ้งมิ้ม Apis florea

7 bottles ขวดน้ำผึ้ง Apis Honey

8 ตั๊กแตนหนวดดาบ Atractomorpha sp.

9 Bombyx mori

10 Noctuid moth

11 Chondracris rosea bruneri

12 Chondracris rosia bruneri

13 จักจั่น เชียงราย Cicada Chiang Rai

14 Cicada large black

15 Delphacid: citrus

16 Delphacid: pomello

17 Cicadid

18

19 Cicadid Black

20 Cicadid N5

21 Cicadid

22 Cicadid small

23 Conocephalus longipennis

24 Conocephalus maculatus

25 Gryllid pointed-head

26 Gryllid small shiny black

27 Gryllid white cricket

28 Gryllid white

29 Gryllotalpa africana

30 Gryllus testaceus

31 Adults Leptocerus indica

32 Eggs Locusta migratoria manilensis

33

34

35 Oecophylla smaragdina

36 fried Patanga succincta

37 Tettigoniid green leaf

38 18 eggs Tettigoniid

39 Tettigoniid: bark Doi Ang Khang

40 Tettigoniid

41

42 Tettigoniid N1

43 Tettigoniid white&brown on leaf

44 Tettigoniidae soldier green

45 Nymph Valanga nigricornis

46 Vespa tropica

47

48 Vespid: citrus paper wasp

49 Vespid: mango leaf

50 Vespid: yellow gena

51 Vespid yellow

52 Vespid 1976

53 Acridid pointed head on grass

54 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

55 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

56 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097

57 รศ. โกศล เจริญสม : ภาพ และบรรยาย

58 KASETSART UNIVERSITY KU

59 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศ โกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติ )


ดาวน์โหลด ppt Kosol Charernsom Beneficial Insects: Human Foods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google