งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Insect Antennae. Aristate หนวด Aristate มี ขนาดสั้น มีขนยาว เส้นหนึ่ง ติดอยู่ ด้านข้างของหนวด ปล้องสุดท้าย สามารถนำมาจำแนก ในกลุ่มแมลงกลุ่มต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Insect Antennae. Aristate หนวด Aristate มี ขนาดสั้น มีขนยาว เส้นหนึ่ง ติดอยู่ ด้านข้างของหนวด ปล้องสุดท้าย สามารถนำมาจำแนก ในกลุ่มแมลงกลุ่มต่าง ๆ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Insect Antennae

2 Aristate

3 หนวด Aristate มี ขนาดสั้น มีขนยาว เส้นหนึ่ง ติดอยู่ ด้านข้างของหนวด ปล้องสุดท้าย สามารถนำมาจำแนก ในกลุ่มแมลงกลุ่มต่าง ๆ ได้ เช่น แมลงวัน ดอกไม้ แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียว

4 แมลงวัน บ้าน อาศัยตามที่สกปรก กองขยะ อาหารบูด เสีย เป็นพาหะนำ โรค เช่น ท้องร่วง ไขรากสากน้อย อหิวาตกโรค Musca domestica

5 Betasyrphus serarius

6 Syritta

7 แมลงวัน ผลไม้ ทำลายผลของพืชผักต่าง ๆ เช่น แตงโม แตงกวา และ ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ชมพู่ เงาะ กล้วย Bactrocera dorsalis

8 Bactrocera dorsalis

9 Capitate

10 ด้วงผลไม้ Carpophilus dimidiatus

11 ด้วงขน สัตว์ เป็นแมลงขนาดเล็ก กินเนื้อ หนัง ขนสัตว์ เสื้อผ้า พรม เป็นศัตรูสำคัญ ของพิพิธภัณฑ์แมลง ตัวอ่อนและตัว แก่กินไข่ของตั๊กแตน จึงมี ความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก Dermestes ladarius

12 แมลง เหนี่ยง ลำตัวสีดำรูปไข่ ลักษณะ คล้ายด้วงน้ำ อาศัยในน้ำ นิ่ง ตัวเต็มวัยชอบแสงไฟ และซากเน่าเปื่อย Hydrophilus bilineatus

13 Clavate

14 หนวดเป็น ปล้องขยาย ใหญ่ ออกไปทาง ปลาย เช่น หนวดผีเสื้อ กลางวัน ด้วงเต่าลาย และ แมลง ช้าง

15 ด้วงงวงรา Anthribid

16 Lizard beetles Languriidae

17 (saw-toothed grain beetle) มอดฟัน เลื่อย Oryzaephillus surinamensis

18 Filiform

19 ลักษณะยาว และ ปล้องทุกปล้องมี ขนาดเท่า ๆ กัน เช่น แมลงสาบ ด้วงเสือ ด้วง หนวดยาว ตั๊กแตน

20 short-horned Cerambycid

21 ด้วงหนวดยาว มีสีสันสวยงาม ลำตัว ยาว รูปร่างค่อนไป ทางทรงกระบอก หนวดมักยาวกว่าลำตัว ขายาว ตัวอ่อนทำลาย เนื้อไม้ Cerambycidae

22 ด้วงเสือ Cicindela furerea

23 Xystrocera globosa

24 Flabellate

25 ด้วงสีดา Rhipiceridae

26 Geniculate

27

28 Moniliform

29 Baryrrhynchus miles

30 Macrotermes Phu Kae ปลวก

31 Rhizodidae

32 Lamellate

33 ปล้องช่วงปลาย เป็นลักษณะที่ ข้างหนึ่งขยาย เป็นแผ่นแบน กว้างวางซ้อนกัน และมีแกนติดอยู่ ด้านข้าง เช่น หนวดของด้วง แรด ด้วงมะพร้าว และแมลงนูน

34 Dynastid 3-short horned ด้วงกว่าง สามเขา Kosol C.

35 Eupatorus siamensis

36 Scarabaeidae ด้วงกว่าง

37 Xylotrupes gideon

38 มีปล้องซึ่งมีส่วนขยายเป็นแผ่นเรียวยาวเรียงต่อกันแบบ ฟันหวี เช่นหนวดผีเสื้อยักษ์ Pectinate

39 Actias calandra Kosol C.

40 Actias maenas

41 Actias sp. apricot

42 Attacus atlas

43 Epicopid

44 Epicops

45 มีขนยาวรอบ ๆ ปล้อง ตั้งแต่โคนถึงปลายหนวด เช่น หนวดยุงตัวผู้ Plumose

46 Aedes egypti ยุงลาย แมลงที่มี รูปร่างบอบ บาง ลำตัว และปีกมี เกร็ด เป็น พาหะต่าง ๆ มาสู่คน Kosol C.

47 มีปล้องซีกซ้ายขวาไม่เท่ากัน ซีกหนึ่งขยายออกคล้าย รูปสามเหลี่ยม แต่ละปล้องเรียงกันคล้ายฟันเลื่อย เช่น แมลงทับ ด้วงดีด Serrate

48 Buprestidae แมลง ทับ ลำตัวยาวและแคบทางด้านท้าย มี สีแวววาวสดใส โดยจะเป็นสีเขียว ทองแดง น้ำเงิน ลำตัวแข็งมาก Kosol C.

49 Cantarid Intanon dorsum Soldier beetles

50 Cantharid Intanon laterad

51 Chrysochroa mniszechii

52 Chrysochroa opulenta opulentas

53 Elaterid tricolor ด้วงดีด 3 สี

54 หนวดเล็กมากมองดูคล้ายขน ขนาดของปล้องค่อย ๆ เล็กลงไปทางปลายหนวด เช่น แมลงปอ เพลี้ยกระโดด แมลงชีปะขาว Setaceous

55 Gomphid แมลงปอ เสือ Kosol C.

56 Libellago sp. แมลงปอ บ้าน

57 Libellulid

58 Libellulid

59 Libellulid

60 Libellulid

61 Stylate

62 ฐานปลาย เรียวคล้าย เคียว ปล้อง สุดท้ายมี ลักษณะ โค้งงอ เช่น หนวดของ เหลือบ แมลงวันหัว บุบ

63 Chrysops sp. Kosol C.

64 Tabanid, Tabanus sp. เหลือ บ ลำตัวป้อม ตา รวมขนาดใหญ่ ขยายออกไป ทางข้างบินเร็ว และไกลได้ หลายกิโลเมตร

65 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติ )


ดาวน์โหลด ppt Insect Antennae. Aristate หนวด Aristate มี ขนาดสั้น มีขนยาว เส้นหนึ่ง ติดอยู่ ด้านข้างของหนวด ปล้องสุดท้าย สามารถนำมาจำแนก ในกลุ่มแมลงกลุ่มต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google