งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผีเสื้อตัวห้ำ LEPIDOPTEROUS PREDATORS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผีเสื้อตัวห้ำ LEPIDOPTEROUS PREDATORS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผีเสื้อตัวห้ำ LEPIDOPTEROUS PREDATORS
(Kosol Charernsom: Tel ; Fax Home ; )

2 หนอนผีเสื้อกินเพลี้ยสำลีอ้อย

3 หนอนผีเสื้อกินเพลี้ยสำลีอ้อย

4 ดักแด้หนอนผีเสื้อกินเพลี้ยสำลีอ้อย

5 ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยสำลีอ้อย

6 ผีเสื้อหนอนกินครั่ง Holcocera pulveria

7 Lycaenid VS Toxoptera odinae
หนอนกินเพลี้ยอ่อน Lycaenid VS Toxoptera odinae

8 Lycaenid vs cashew aphid

9 ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยแป้ง
Spalgis epius: emerging ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยแป้ง

10 Spalagis epius nobilus
Spalgis epius epius

11 Spalgis epius epius: larva
หนอนกินเพลี้ยแป้ง

12 Spalgis epius

13 Spalgis epius vs Planococcus sp.

14 Spalgis epius: Larva

15 Spalgis epius nobilus

16 Spalgis epius nobilus

17 Spalgis epius nobilus: Adult

18 Spalgis epius nobilus

19 Spalgis epius: prepupa

20 Spalgis epius: Pupa

21 Spalgis larva

22 ผีเสื้อหนอนกินครั่ง Autoba amabilis

23 หนอนกินครั่ง Autoba amabilis: larva

24 Autoba amabilis: larva
หนอนกินเพลี้ยหอย Autoba amabilis: larva

25 Autoba amabilis:pupa

26 ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยหอย
Autoba coccidiphaga ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยหอย

27 vs Xenolecanium mangifera
หนอนกินเพลี้ยหอย Autoba coccidiphaga vs Xenolecanium mangifera

28 vs Tachardiella decorella
Autoba coccidiphaga vs Tachardiella decorella

29 Autoba rubra

30 หนอนกินเพลี้ยสำลีอ้อย
Thiallela sp.: larvae

31 Thiallela sp.: larva

32 Thiallela sp.: pupa

33 Thiallela sp.

34 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ
โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย

35 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

36 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 5 APRIL 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

37 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Registered no S 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand (Tel ; Fax Home ; )


ดาวน์โหลด ppt ผีเสื้อตัวห้ำ LEPIDOPTEROUS PREDATORS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google