งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PARASITOIDS Kosol Charernsom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PARASITOIDS Kosol Charernsom."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PARASITOIDS Kosol Charernsom

2 Suborder Apocrita 1. PARASTICA 2. ACULEATA Kosol Charernsom
HYMENOPTERA Suborder Apocrita 1. PARASTICA parasitoids 2. ACULEATA wasps, bees ants Kosol Charernsom Hym

3 Telenomus sp.

4 Aphanocmus manilae (Ashmead) female
Ceraphronidae Aphanocmus manilae (Ashmead) female

5 Chalcididae Brachymeria sp. pupal parasite

6 Eurytomidae Eurytoma Eurytoma sp.

7 Eurytomidae Eurytoma sp. male

8 Pteromalidae Acroclisoides sp.

9 Agiommatus sp. Pteromalidae

10 Anastatus sp. (Female) ex Tessaratoma sp.
Eupelmidae Anastatus sp. (Female) ex Tessaratoma sp.

11 Anastatus male

12 Comperiella bifasciata
scale parasite Encyrtidae Comperiella bifasciata

13 polyembryonic in corn armyworm
Litomastix sp.

14 stink bug egg parasites
Ooencyrtus sp.

15 Ooencyrtus erionotae egg parasite

16 Leptomastix vs Pseudococcid
mealybug parasite

17 Leptomastix dactylopii
mealybug parasite

18 Signiphoridae

19 Elasmidae Elasmus sp.

20 slug caterpillar parasites
Eulophidae slug caterpillar parasites Parasa lepida mummified larvae

21 pupal parasite Tetrastichus sp.

22 Thrips parasite Ceranisus menes

23 Trichogrammatidae Trichogramma sp.

24 Trichogramma on Eupterote egg
egg parasite Trichogrammatidae Trichogramma on Eupterote egg

25 Slug caterpillar parasites
Dolichogenidea parasae ex Darna

26 Darna mummy Dolichogenidea sp. แตนเบียนหนอน

27 pupae Slug caterpillar parasites Dolichogenidea parasae

28 Dolichogenidea parasae
ex Parasa lepida

29 pupal cases Glyptapanteles sp.

30 Glyptapanteles sp. pupae

31 Glyptapanteles batavensis
pupae

32 Iconella sundanus NHM

33 egg parasite Chelonus sp.

34 Sigalphogastra shelfordi
long tailed braconid แตนเบียนหนอน

35 Braconinae Bracon sp. Caseworm parasite

36 Aphidiinae mummified aphids Aphidius sp. Aphid parasite

37 Xanthopimpla stemator
pupal parasite

38 Ichneumonidae pupa Charops obtusus

39 Charops sp A

40 Ophioninae Enicospilus sp. .

41 Spodoptera litura parasitized pupa
Ichneumonid Spodoptera litura parasitized pupa Doi Ang Khang 1976

42 pupal parasite of Spodoptera litura
Ichneumonid Pupa. Doi Ang Khang 1976

43 Scenocharops sp. Scenocharops

44 Xanthopimpla sp. M

45 Ichneumonid 4110

46 Ichneumonid 4109

47 Cuckoo wasp Chrysididae Chrysidoidea Praestochrysius shanghaiensis

48 ต่อกาเหว่า เบียนดักแด้ร่าน cuckoo wasp Praestochrysius sp.

49 Megascolia azuria siamensis

50 Camsomeriella annulata ต่อรู male F.Sconiidae White grub parasite

51 Hym:Scoliid Camsomeris phalerata ต่อรู

52 Vespidae: solitary wasp

53 Xorides sp. yellow wing

54 Xorides sp.

55 Xorides sp.

56 Xorides sp.

57 PARASITIC DIPTERA

58 Argerophylax nigrotibialis

59 Carcellia kokiana

60 Cuphocera varia

61 Eoarcelia sp. 3P

62 Erycia sp. 5P

63 Exorista psychidarum

64 Exorista sorbilans

65 Prosena sp.

66 Tachinid 100 P

67 Tachinid 3061

68 Tachinid 3073

69 Tachinid A ex Achaea janata

70 Tachinid A LH

71 Tachinid Egg on Chalcoscelides albiguttata

72 Tachinid ex Papilio

73 Tachinid fly A

74 Tachinid fwd

75 Tachinid L

76 Tachinid LDrs

77 Tachinid P ex Achaea janata

78 Tachinid P VS Taragama dorsalis

79 Tricholyga sorbilans

80 Bombyliid A

81 Systoechus sp.

82 Systropus conopoides

83 Systropus polistoides

84 Systropus sp.

85

86 Sarcophagid A

87 Megaselia scalaris

88 Sepedon A

89 Sepedon senex

90 Oncodes sp

91 STREPSIPTERA

92 Elanchus yasumatsui

93 Halictophagus spectrus

94 Stylopidae M

95 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

96 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

97 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Registered no S 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand

98 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย
ภาพ โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย

99 (สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ)
ผลงานชุดนี้ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ) รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

100 Phone (066) 0-3428-1265. Fax 0-3435-1881. E-mail: agrkoc@ku.ac.th
Kosol Charernsom Dept. Entomology, Faculty of Agriculture Kasetsart University, Bangkok, Thailand THANKS 1976 Doi Ang Khang Phone (066) Fax


ดาวน์โหลด ppt PARASITOIDS Kosol Charernsom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google