งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 1 ด้วง COLEOPTEROUS. ตัวห้ำ 2 มวน HEMIPTEROUS PREDATORS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 1 ด้วง COLEOPTEROUS. ตัวห้ำ 2 มวน HEMIPTEROUS PREDATORS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวห้ำ 1 ด้วง COLEOPTEROUS

2 ตัวห้ำ 2 มวน HEMIPTEROUS PREDATORS

3 ตัวห้ำ 3 แมลงปอ

4 ตัวห้ำ 4 แมลงวัน DIPTEROUS PREDATORS

5 ตัวห้ำ 5 ต่อ แตน มด HYMENOPTEROUS PREDATORS

6 ตัวห้ำ 6 ตั๊กแตนตำข้าว MANTODEA PREDATORS

7 Chrysoperla sp. ตัวห้ำ 7 แมลงช้าง NEUROPTEROUS

8 ตัวห้ำ 8 ผีเสื้อ LEPIDOPTEROUS PREDATORS

9 ตัวห้ำ 9 ตั๊กแตน จิ้งหรีด ORTHOPT ERAN

10 ตัวห้ำ 10 แมลงหางหนีบ DERMAPTEROUS

11 แมลงสาบ ตัวห้ำ 11 BLATTODEA :

12 Franklinothrips vespiformis ตัวห้ำ 12 เพลี้ยไฟ THYSANSANOPTEROUS

13 ตัวห้ำ 13 MEGALOPTEROUS แมลงช้างน้ำ

14 ตัวห้ำ 14 แมงมุม

15 ตัวห้ำ 15 ไร

16 Achatina fullica VS Gonaxis quadrilateralis Achatina fullica VS Gonaxis quadrilateralis ตัวห้ำ 16 หอย GASTROPODOUS

17 ตัวห้ำ 17 สัตว์มี กระดูกสันหลัง

18 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

19 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

20 Registered no. 26542 s 1097


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 1 ด้วง COLEOPTEROUS. ตัวห้ำ 2 มวน HEMIPTEROUS PREDATORS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google