งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Collembola: Poduridae Poduridae Entomobryidae Dipluran Diplura: Campodeidae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Collembola: Poduridae Poduridae Entomobryidae Dipluran Diplura: Campodeidae."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Collembola: Poduridae Poduridae

3 Entomobryidae

4 Dipluran Diplura: Campodeidae

5 Termes sp. Queen Isoptera

6 Blattellid ootheca

7 Blaberid

8 Blatellid

9 Blattid ootheca

10 Goniocotes sp. Phthiraptera

11 Psocoptera

12 Web spinner Embidiina: Oligotomidae

13 Chelisochid: 40 eggs

14 ไข่ตั๊กแตนตำข้าว

15 Mantid

16 Mantid

17 Mantid elongate EE2

18 Creobroter gemmatus

19 Mantid Eggs

20 Mantid Large green

21 Mantid: ootheca

22 Mantid

23

24 MantidMantid

25 Mantid: stick eggs

26 MantidMantid

27 MantidMantid

28 MantidMantid

29 Mantid

30 Mantid FM

31 MantidMantid

32 Mantid kao yai E

33 Mantid kao yai N2

34 Mantid nymph & adult: Doi Ang Khang 1976

35 Mantid: stick

36 Mantid

37 Mantid

38 nymph Mantid: nymph

39 Mantid: first nymph

40

41

42

43 Ascalaphid: eggs NEUROPTERA

44 Ascalaphid: eggs Ascalaphid: eggs

45 Palparus pardus

46 MyrmeleontidMyrmeleontid

47 Ankylopteryx sp.

48 Ankylopteryx vs Apanteles

49 Chrysoperla sp.

50 Chrysoperla Eggs

51

52 Chrysoperla sp.: egg Chrysoperla sp.: egg

53 Chrysoperla basalis

54 Chrysoperla basalis

55 Chrysoperla:PupaChrysoperla:Pupa

56 Chrysoperla sp. vs Spodoptera litura eggs Chrysoperla sp. vs Spodoptera litura eggs

57 Chrysoperla sp. Chrysoperla sp.

58 Chrysoperla sp. vs durian mealybug

59 Chysoperla basalis

60 Hemerobius sp.: eggs Hemerobius sp.: eggs

61 Hemerobius sp.

62 Hemerobius VS Ceratovacuna lanigera Ceratovacuna lanigera Hemerobius VS Ceratovacuna lanigera

63 Hemerobius sp. Chamaemyiidae

64 Hemerobius sp.

65 Coniopteryx sp.

66 Coniopteryx sp.: Prepupa Coniopteryx sp.: Prepupa

67 Coniopteryx sp.: Pupa Coniopteryx sp.: Pupa

68 ตั๊กแตน จิ้งหรีด ORTHOPTERA N

69 Locusta migratoria manilensis Meyen ตั๊กแตนไมเกรตอเรีย (Oriental migratory locust) วางไข่ในดินที่มีความชุ่มชื้นสูง ปกคลุมไข่ด้วยสารเหนียวสีขาว

70 Holochlora sp.: Eggs

71

72 Tettigoniid

73

74 Gryllacrididae egg sac Gryllacrididae egg sac

75 Gryllacrididae: Egg & N1

76 GryllacrididaeGryllacrididae

77 Elenchus yasumasui

78 Kosol Charernsom

79 Franklinothrips vespiformis

80 Franklinothrips sp. sp. Bang KLa

81 Franklinothrips schultzei

82 Franklinothrips sp.

83 Gynaikothrip s ficorum

84 Thrips leaf gall

85 Thrips: red- lined

86 Tube tailed thrips Thysano ptera: Phlaeoth ripidae

87 Thrips symptom

88 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

89 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

90 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097

91 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ

92 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติ )


ดาวน์โหลด ppt Collembola: Poduridae Poduridae Entomobryidae Dipluran Diplura: Campodeidae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google