งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Collembola: Poduridae

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Collembola: Poduridae"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Collembola: Poduridae

2 Entomobryidae

3 Diplura: Campodeidae Diplura Dipluran

4 Isoptera Isoptera Termes sp. Queen

5 BLATTODEA Blattellid ootheca

6 Blaberid

7 Blatellid

8 Blattid ootheca

9 Phthiraptera Mallophaga Goniocotes sp.

10 Psocoptera

11 Embidiina: Oligotomidae
Web spinner

12 Chelisochid: 40 eggs

13 ไข่ตั๊กแตนตำข้าว

14 Mantid

15 Mantid

16 Mantid elongate EE2

17 Creobroter gemmatus

18 Mantid Eggs

19 Mantid Large green

20 Mantid: ootheca

21 Mantid

22 Mantid: ootheca

23 Mantid

24 Mantid: stick eggs

25 Mantid

26 Mantid

27 Mantid

28 Mantid

29 Mantid FM

30 Mantid

31 Mantid kao yai E

32 Mantid kao yai N2

33 Mantid nymph & adult: Doi Ang Khang 1976

34 Mantid: stick

35 Mantid

36 Mantid

37 Mantid: nymph

38 Mantid: first nymph

39 Neopanorpa

40 Neopanorpa

41 Megaloptera

42 NEUROPTERA Ascalaphid: eggs

43 Ascalaphid: eggs

44 Palparus pardus

45 Myrmeleontid

46 Ankylopteryx sp.

47 Ankylopteryx vs Apanteles

48 Chrysoperla sp.

49 Chrysoperla Eggs

50 Chrysoperla Eggs

51 Chrysoperla sp.: egg

52 Chrysoperla basalis

53 Chrysoperla basalis

54 Chrysoperla:Pupa

55 vs Spodoptera litura eggs
Chrysoperla sp. vs Spodoptera litura eggs

56 Chrysoperla sp.

57 Chrysoperla sp. vs durian mealybug

58 Chysoperla basalis

59 Hemerobius sp.: eggs

60 Hemerobius sp.

61 Ceratovacuna lanigera
Hemerobius VS Ceratovacuna lanigera

62 Chamaemyiidae Hemerobius sp. Chamaemyiidae

63 Hemerobius sp.

64 Coniopteryx sp.

65 Coniopteryx sp.: Prepupa

66 Coniopteryx sp.: Pupa

67 ตั๊กแตน จิ้งหรีด ORTHOPTERAN

68 Locusta migratoria manilensis Meyen
ตั๊กแตนไมเกรตอเรีย (Oriental migratory locust) วางไข่ในดินที่มีความชุ่มชื้นสูง ปกคลุมไข่ด้วยสารเหนียวสีขาว Locusta migratoria manilensis Meyen

69 Holochlora sp.: Eggs

70 Tettigoniidae

71 Tettigoniid

72 Tettigoniid

73 Gryllacrididae egg sac

74 Gryllacrididae: Egg & N1

75 Gryllacrididae

76 Elenchus yasumasui

77 THRIPS Kosol Charernsom

78 Franklinothrips vespiformis

79 Franklinothrips sp. Bang KLa

80 Franklinothrips schultzei

81 Franklinothrips sp.

82 Gynaikothrips ficorum

83 Thrips leaf gall

84 Thrips: red-lined

85 Thysanoptera: Phlaeothripidae
Tube tailed thrips

86 Thrips symptom

87 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

88 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 5 APRIL 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

89 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Registered no S 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand

90 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ
โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย

91 (สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ)
ผลงานชุดนี้ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ) รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt Collembola: Poduridae

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google