งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kerria lacca FMN Keriidae Kerria lacca lt 76 Kerria lacca lt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kerria lacca FMN Keriidae Kerria lacca lt 76 Kerria lacca lt."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Kerria lacca FMN Keriidae

3 Kerria lacca lt 76

4 Kerria lacca lt

5 Kerria lacca M lf

6 Kerria lacca M pinned

7 Kerria lacca

8 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

9 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

10 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097

11 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ

12 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ )


ดาวน์โหลด ppt Kerria lacca FMN Keriidae Kerria lacca lt 76 Kerria lacca lt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google