งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 6 ตั๊กแตนตำข้าว MANTODEA PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435- 1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 6 ตั๊กแตนตำข้าว MANTODEA PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435- 1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวห้ำ 6 ตั๊กแตนตำข้าว MANTODEA PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435- 1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

3 ตั๊กแตนตำข้าว น้ำตาล

4 ตั๊กแตนตำ ข้าวลาย

5 ตั๊กแตนตำข้าว เหลือง

6 Mantid

7 Mantid eggs

8 MantidMantid

9 ไข่ตั๊กแตน ตำข้าว

10 Mantid: ootheca

11 ไข่ตั๊กแตนตำข้าว

12 Mantid

13 Mantid elongate EE2

14 Creobroter gemmatus

15 Mantid Elngst

16 Mantid Large green

17 Mantid: ootheca

18 Mantid

19

20 MantidMantid

21 Mantid: stick eggs

22 Mantid

23 Mantid: first nymph

24 Mantid nymph

25 MantidMantid

26 MantidMantid

27 Mantid: stick

28 Mantid

29 MantidMantid

30 Mantid FM fng

31 Mantid FM

32 Mantid gr ct

33 Mantid green fr San

34 Mantid small green

35 Mantid kao yai E

36 Mantid kao yai N2

37 Mantid KPS

38 Mantid nymph & adult: Doi Ang Khang 1976

39 MantidMantid

40 MantidMantid

41 Mantid

42 Mantid: pointed head

43 MantidMantid

44 Mantid: stick

45 Mantid vs bug

46 Mantid vs looper

47 MantidMantid vs looper

48 Mantid vs Papilio demoleus

49 MantidMantid

50 Mantid

51 Mantid

52 MantidaeMantidae

53 MantiId VS Coreid bug

54 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

55 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

56 Registered no. 26542 s 1097 (Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

57 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 6 ตั๊กแตนตำข้าว MANTODEA PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435- 1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google