งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต่อ แตน มด ตัวห้ำ HYMENOPTEROUS PREDATORS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต่อ แตน มด ตัวห้ำ HYMENOPTEROUS PREDATORS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต่อ แตน มด ตัวห้ำ HYMENOPTEROUS PREDATORS
(Kosol Charernsom: Tel ; Fax Home ; )

2 แตนน้ำตาลแดง

3 มดลี่

4 Polites stigma vs Papilio sp.

5 Polites sp. 2-yellow bands

6 Polytes stigma

7 Polytes stigma

8 Vespa auraria

9 ต่อตะวันออก Vespa orientalis

10 ด่อเสือ Vespa tropica: eggs

11 Vespa tropica: larvae

12 Vespa tropica

13 Vespa tropica

14 ด่อกระดาษ Vespid: paper wasp

15 Vespid

16 Vespid P solitary yll

17 Vespid nest ct lf

18 Vespid PD

19 Vespid PDD

20 Vespid PDP

21 Vespid rd bck Pamiang

22 Vespid reddish brwn

23 Vespid solitary wasp Pang Da

24 Vespid tor non wan

25 Vespid

26 Formicid: big pedicel

27 Formicid: South Africa

28 Formicid

29 Formicid in Coccid

30 Formicid

31 Formicid

32 Formicid on Lycaenid

33 Formicid: maeng mun

34 Formicid: mod ngam

35 Oecophylla smaragdina vs Hypomeces sp.

36 Oecophylla smaragdina
vs Libellulid

37 Oecophylla smaragdina VS Papilio larva

38 Oecophylla smaragdina

39 Oecophylla smaragdina

40 Oecophylla vs Coocus

41 Oecophylla vs melon fly

42 Oecophylla vs weevil

43 Pheidologeton diversus vs fruit fly

44 Pheidologeton diversus

45 Oecophylla smaragdina

46 Oecophylla smaragdina

47 Oecophylla smaragdina

48 Oecophylla smaragdina

49 Oecophylla smaragdina: male

50 Oecophylla smaragdina
vs butterfly pupa

51 Formicid: pointed jaws

52 Formicid

53 Oecophilla vs Sarcophagid

54 Oecophyla smaragdina

55 Oecophylla vs Centipede

56 Mutillid

57 APOIDEA Sphex sericeus Sphecidae

58 Sphecidae Sphecid nests

59 Sphex viduatus grasshopper parasite

60 Sphecid Sphecid

61 cricket parasite Ammorphila sp. F.Sphecinae ต่อหมาร่า

62 sphecid Seliphron javanum

63 Sphecid bl TV sphecid

64 Sphecid sphecid

65 Sphecid vs Tettigoniid

66 Sphecid gr jewelry wasp

67 sphecid Sphecid vs Katylid

68 sphecid Sphecid nest Intanon

69 sphecid Sphecid in spider silk

70 Sphex Sphex

71 sphex Sphex viduatus

72 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

73 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 5 APRIL 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

74 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Registered no S 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand (Tel ; Fax Home ; )

75 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ
โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ต่อ แตน มด ตัวห้ำ HYMENOPTEROUS PREDATORS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google