งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต่อ แตน มด HYMENOPTEROUS PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0- 3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229) ตัวห้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต่อ แตน มด HYMENOPTEROUS PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0- 3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229) ตัวห้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ต่อ แตน มด HYMENOPTEROUS PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0- 3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229) ตัวห้ำ

3 แตนน้ำตาลแดง

4 ม ด ลี่

5 Polites stigma vs Papilio sp.

6 Polites sp. 2-yellow bands

7 Polytes stigma

8

9 Vespa auraria

10 Vespa orientalis ต่อตะวันออก

11 Vespa tropica: eggs ด่อเสือ

12 Vespa tropica: larvae

13 Vespa tropica

14

15 Vespid: paper wasp ด่อกระดาษ

16 VespidVespid

17 Vespid P solitary yll

18 Vespid nest ct lf

19 Vespid PD

20 Vespid PDD

21 Vespid PDP

22 Vespid rd bck Pamiang

23 Vespid reddish brwn

24 Vespid solitary wasp Pang Da

25 Vespid tor non wan

26 Vespid

27 Formicid: big pedicel

28 Formicid: South Africa

29 Formicid

30 Formicid in Coccid

31 FormicidFormicid

32 Formicid

33 Formicid on Lycaenid

34 Formicid: maeng mun

35 Formicid: mod ngam

36 Oecophylla smaragdina vs Hypomeces sp.

37 Oecophylla smaragdina vs Libellulid Oecophylla smaragdina vs Libellulid

38 Oecophylla smaragdina VS Papilio larva

39 Oecophylla smaragdina

40

41 Oecophylla vs Coocus

42 Oecophylla vs melon fly

43 Oecophylla vs weevil

44 Pheidologeton diversus vs fruit fly

45 Pheidologeton diversus

46 Oecophylla smaragdina

47

48

49

50 Oecophylla smaragdina: male

51 Oecophylla smaragdina vs butterfly pupa Oecophylla smaragdina vs butterfly pupa

52 Formicid: pointed jaws

53 Formicid

54 Oecophilla vs Sarcophagid

55 Oecophyla smaragdina

56 Oecophylla vs Centipede

57 MutillidMutillid

58 Sphex sericeus Spheci dae APOID EA

59 Sphecid nests Sphecida e

60 Sphex viduatus grasshopper parasite

61 Sphecid

62 ต่อ หมาร่า F.Sphec inae Ammorphi la sp. cricket parasite

63 Seliphron javanum sphecid

64 Sphecid bl TV sphecid

65 Sphecid

66 Sphecid vs Tettigoniid

67 Sphecid gr jewelry wasp

68 Sphecid vs Katylid sphecid

69 Sphecid nest Intanon sphecid

70 Sphecid in spider silk

71 Sphex Sphex

72 Sphex viduatus sphex

73 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

74 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

75 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097 (Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

76 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ


ดาวน์โหลด ppt ต่อ แตน มด HYMENOPTEROUS PREDATORS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0- 3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229) ตัวห้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google