งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงช้าง ตัวห้ำ NEUROPTEROUS PREDATORS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงช้าง ตัวห้ำ NEUROPTEROUS PREDATORS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงช้าง ตัวห้ำ NEUROPTEROUS PREDATORS
(Kosol Charernsom: Tel ; Fax Home ; )

2 Ascalaphid: eggs

3 Ascalaphid: eggs

4 Ascalaphid

5 Ascalaphid

6 Ascalaphid

7 Ascalaphidae

8 Palparus pardus

9 Myrmeleontid

10 Ankylopteryx sp.

11 Ankylopteryx sp.

12 Ankylopteryx vs Apanteles

13 Ankylopteryx sp.

14 Chrysoperla eggs

15 Chrysoperla Eggs

16 Chrysoperla Eggs

17 Chrysoperla sp.: egg

18 Chrysoperla basalis

19 Chrysoperla basalis

20 Chrysoperla basalis

21 Chrysoperla:Pupa

22 Chrysoperla basalis

23 vs Spodoptera litura eggs
Chrysoperla sp. vs Spodoptera litura eggs

24 Chrysoperla sp.

25 Chrysoperla sp. vs durian mealybug

26 Chrysoperla sp.

27 Chysoperla basalis

28 Neuroptera: black lacewing

29 Neuroptera: yellow lacewing

30 Hemerobius sp.: eggs

31 Hemerobius sp.

32 Ceratovacuna lanigera
Hemerobius VS Ceratovacuna lanigera

33 Chamaemyiidae Hemerobius sp. Chamaemyiidae

34 Hemerobius sp.

35 Hemerobius sp.

36 Mantispa sp.

37 Mantispid

38 Coniopteryx sp.

39 Coniopteryx sp.: Prepupa

40 Coniopteryx sp.: Pupa

41 Coniopteryx sp.

42 Rapisma intanonum

43 Rapisma intanonum

44 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

45 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 5 APRIL 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

46 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand (Tel ; Fax Home ; )

47 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ
โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย

48 รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพชุดนี้ ได้รับการ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt แมลงช้าง ตัวห้ำ NEUROPTEROUS PREDATORS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google