งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงช้าง ตัวห้ำ NEUROPTEROUS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0- 3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงช้าง ตัวห้ำ NEUROPTEROUS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0- 3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แมลงช้าง ตัวห้ำ NEUROPTEROUS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0- 3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

3 Ascalaphid: eggs

4

5 Ascalaphid

6 Ascalaphid

7 Ascalaphid

8 Ascalaphidae

9 Palparus pardus

10 Myrmeleontid

11 Ankylopteryx sp.

12

13 Ankylopteryx vs Apanteles

14 Ankylopteryx sp.

15 Chrysoperla eggs

16 Chrysoperla Eggs

17

18 Chrysoperla sp.: egg

19 Chrysoperla basalis

20

21

22 Chrysoperla:PupaChrysoperla:Pupa

23

24 Chrysoperla sp. vs Spodoptera litura eggs Chrysoperla sp. vs Spodoptera litura eggs

25 Chrysoperla sp.

26 vs durian mealybug

27 Chrysoperla sp.

28 Chysoperla basalis

29 Neuroptera: black lacewing

30 Neuroptera: yellow lacewing

31 Hemerobius sp.: eggs

32 Hemerobius sp.

33 VS Ceratovacuna lanigera Ceratovacuna lanigeraVS Hemerobius

34 Hemerobius sp. Chamaemyiidae

35 Hemerobius sp.

36

37 Mantispa sp.

38 MantispidMantispid

39 Coniopteryx sp.

40 Coniopteryx sp.: Prepupa

41 Coniopteryx sp.: Pupa

42 Coniopteryx sp.

43 Rapisma intanonum

44

45 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

46 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

47 Registered no. 26542 s 1097 (Tel. 0-3428-1265; Fax. 0-3435-1881. Home 0- 2573-2369; 0-9987-5229)

48 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ

49 ภาพชุดนี้ ได้รับการ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภาพชุดนี้ ได้รับการ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt แมลงช้าง ตัวห้ำ NEUROPTEROUS (Kosol Charernsom: Tel. 0-3428-1265; Fax. 0- 3435-1881. Home 0-2573-2369; 0-9987-5229)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google