งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Hydro Power Plant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Hydro Power Plant."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Hydro Power Plant

2 Hydro Power Plant คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้แรงดันของน้ำหมุนไปผลักดัน Turbine เป็นพลังงานกลที่สามารถควบคุมได้ และต่อเพลาเข้ากับ Generator เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

3 Hydro Power Plant พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า

4 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
อาคารรับน้ำ Power Intake คือ อาคารที่อยู่ด้านล่างหลังตัวเขื่อน ตัวอาคารจะมีท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปผลักดัน Turbine และหมุน Generator ภายในตัวอาคารมีห้องควบคุมน้ำและควบคุมการผลิตไฟฟ้า

5 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ตระแกรง Screen เป็นตระแกรงเหล็กมีไว้สำหรับป้องกันท่อนไม้หรือวัสดุอื่นใดที่จะเข้าไปอุดตันท่อนำน้ำหรือทำความเสียหายให้กับ Turbine

6 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
อุโมงค์เหนือน้ำ Headrace เป็นช่องทางที่น้ำไหลเข้ามายังท่อส่งน้ำอยู่ภายในตัวเขื่อน

7 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ท่อส่งน้ำ Pen stack เป็นท่อรับน้ำอยู่ในตัวเขื่อนหรือรับน้ำจากเขื่อนแล้วลดะดับให้ต่ำลงเพื่อทำให้น้ำมีแรงดันหมุนกังหัน

8 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ท่อรับน้ำ Draft Tube เป็นท่อรับน้ำที่อยู่ส่วนหลังของกังหัน เพื่อนำน้ำที่ผ่านกังหันส่งออกไปยังท้ายนำ

9 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ท่อรับน้ำ Draft Tube เป็นท่อรับน้ำที่อยู่ส่วนหลังของกังหัน เพื่อนำน้ำที่ผ่านกังหันส่งออกไปยังท้ายนำ

10 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
อาคารลดแรงดันน้ำ Surge Tank เป็นอาคารหรือถังน้ำขนาดใหญ่สร้างขึ้นระหว่างตัวเขื่อนกับอาคารรับน้ำเพื่อลดแรงดันหรือแรงอัดน้ำไม่ให้เกิดอันตรายกับท่อหรือหัวฉีดน้ำ แต่โรงไฟฟ้าบางชนิดที่ติดตั้งใกล้กับตัวเขื่อนไม่จำเป็นต้องมีอาคารลดแรงดันน้ำ ประตูน้ำ Wicket Gate เป็นบานประตูที่ควบคุมการไหลของน้ำ สามารถเปิดหรือปิดให้น้ำไหลผ่านเข้าไปยังท่อส่งน้ำเพื่อให้มีแรงดันไปหมุน Turbine

11

12 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
กังหัน Turbine เป็นตัวรับแรงกระทำจากน้ำที่ใช้แรงดันมาฉีดหรือผลักดันให้หมุน Turbine บางชนิดจะต้องมีหัวฉีดน้ำควบคู่กัน

13

14

15

16

17 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator ขนาดกำลังการผลิตมีหน่วยเป็น MWatt ขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่ Generator ผลิตออกมาตามมาตรฐานทั่วไป Generator 3 MVA ขนาดแรงดัน kV Generator MVA ขนาดแรงดัน kV Generator MVA ขนาดแรงดัน 11 kV Generator MVA ขนาดแรงดัน kV Generator > 100 MVA ขนาดแรงดัน /16.5 kV

18

19 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
หม้อแปลงไฟฟ้า Transformer ใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็น High Voltage เป็นอุปกรณ์เชื่อมระหว่าง Generator กับลานไกไฟฟ้า โดยปกติหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีขนาดเท่ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทางน้ำล้น Spillway คือทางระบายน้ำออกในกรณีที่น้ำในอ่างเก็บน้ำมีระดับสูงมากเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมล้นตัวเขื่อน และป้องกันตัวเขื่อนพังเสียหายจากแรงดันน้ำที่เกินขนาดของเขื่อนรับได้

20 Turbine กังหันน้ำ กังหันแบบแรงกระแทก Impulse Turbine
อาศัยแรงฉีดของน้ำจากท่อส่งน้ำจากที่สูงหรือจากหัวน้ำสูงไหล ลงมาตามท่อที่ลดขนาดลงมายังหัวฉีดกระแทกกังหันให้หมุน - Banki Type - Turgo Type – Pelton Type

21 Turbine กังหันน้ำ กังหันแบบแรงสะท้อน Reaction Turbine
อาศัยแรงดันของน้ำที่เกิดจากการต่างระดับของน้ำด้านหน้าและด้านท้ายของกังหันกระทำต่อใบพัดระดับด้านท้ายน้ำจะอยู่สูงกว่าระดับบนของปลายท่อปล่อยน้ำออก Francis Turbine Deriaz Turbine Kaplan Turbine

22 Francis Turbine เป็นกังหันแบบที่ใช้การไหลของปริมาณน้ำในใบพัดเป็นแบบแฉกและน้ำไหลออกขนานกับแกน

23 Deriaz Turbine เป็นกังหันแบบที่มีการไหลของน้ำในทิศทางทแยงมุมกับแกน ใช้กับกรณีที่มีหัวน้ำสูง
กังหันน้ำกระเปาะ Bulb

24 Kaplan Turbine หรือกังหันแบบใบพัด น้ำจะไหลผ่านใบพัดในทิศทางขนานกับแกนของกังหัน ใช้กับกรณีที่มีหัวน้ำต่ำ ใบพัดสามารถปรับได้ตามมุมของซี่ใบพัดโดยอัตโนมัติตามแรงอัดหรือแรงฉีดของน้ำโดยจะสัมพันธ์กันกับความแรงที่หัวฉีดน้ำ

25 สรุปข้อดี-ข้อเสียของ Hydro Power Plant
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ ค่าบำรุงรักษาน้อย ไม่มีมลภาวะ สามารถเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รวดเร็ว อายุการใช้งานนาน ไม่จำเป็นต้องมีการสำรอง Fuel พลพลอยได้จากอ่างเก็บน้ำ ด้านอุปโภคและบริโภค

26 สรุปข้อดี-ข้อเสียของ Hydro Power Plant
ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงไฟฟ้าและเขื่อนเก็บน้ำสูงมาก กำลังการผลิตไฟฟ้าไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของ Load Production ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงในกาสร้างสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Hydro Power Plant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google