งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ กลางทศวรรษ 1950 โรงไฟฟ้า ทดสอบโรงแรกของ JPDR เริ่มการเดินเครื่อง ตั้งแต่ปี 1963 และ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรกของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ กลางทศวรรษ 1950 โรงไฟฟ้า ทดสอบโรงแรกของ JPDR เริ่มการเดินเครื่อง ตั้งแต่ปี 1963 และ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรกของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ กลางทศวรรษ 1950 โรงไฟฟ้า ทดสอบโรงแรกของ JPDR เริ่มการเดินเครื่อง ตั้งแต่ปี 1963 และ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรกของ Tokai Power ขนาดกำลังผลิต 166 เมกะวัตต์ (MW) เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จ่ายไฟฟ้าในปี 1966 ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จำนวน 55 โรง คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งรวม 49,580 MW และจ่ายไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 33 % โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิชิ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าแบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor, BWR) จำนวน 6 โรง โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใน ญี่ปุ่น Nuclear Power Plants in Japan Dr.Kamol TAKABUT

2 04/07/572 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใน ญี่ปุ่น Dr.Kamol TAKABUT

3 UnitTypeFirst criticalityElectric power Fukushima I – 1BWROctober 1970 [1] [1] 460 MW Fukushima I – 2BWRJuly 18, 1974784 MW Fukushima I – 3BWRMarch 27, 1976784 MW Fukushima I – 4BWROctober 12, 1978784 MW Fukushima I – 5BWRApril 18, 1978784 MW Fukushima I – 6BWROctober 24, 19791,100 MW โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิ มา ไดอิชิ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Okuma Dr.Kamol TAKABUT

4 ปฏิกรณ์แบบน้ำเดือด (Boiling water reactor, BWR) อาคารคลุม ปฏิกรณ์ ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ส่วนผลิตไฟฟ้า น้ำถ่ายเทความร้อน กังหันไอน้ำ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดถ่ายเท ความร้อน ไอน้ำ น้ำ 4 ถังปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ชุดแท่งควบคุม Dr.Kamol TAKABUT

5 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Okuma Dr.Kamol TAKABUT

6 ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 เกิดแผ่นดินไหวระดับ 8.9 ริทเทอร์ ขณะนั้น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงที่ 4 – 6 หยุดซ่อม บำรุงตามกำหนดเวลา ส่วนโรงที่ 1 – 3 ที่เดินเครื่องอยู่ เมื่อเกิด แผ่นดินไหวทั้ง 3 โรง ดับเครื่องโดยอัตโนมัติ ขณะที่ปฏิกรณ์ปิดตัวเองลง เครื่องยนต์ดีเซล สำหรับระบบปั๊มน้ำฉุกเฉิน เพื่อระบายความร้อนให้แก่ปฏิกรณ์ ก็เดินเครื่อง โดยอัติโนมัติ เพื่อระบายความร้อนให้แก่ปฏิกรณ์ แต่ผลของแผ่นดินไหว (After Shock) และ Tsunami ที่กระแทกเข้ามา ทำให้เครื่องยนต์ดีเซลดับลงอย่างกระทันหัน ทำให้ ปฏิกรณ์ ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงที่ 1 เกิดความร้อนสูง มาก ทำให้ไอน้ำจากน้ำที่หล่อเย็นปฏิกรณ์ เพิ่มความดันสูงกว่าความดันใช้งานปกติ จนทำให้ระบบท่อไอน้ำ เกิดการแตกตัว ส่งผลต่ออาคารคลุมปฏิกรณ์เสียหาย โดยเกิดเสียง ระเบิด ขึ้นที่โรงที่ 1 ในเวลาประมาณ 0730 น. (GMT) เกิดควันขาวพวยพุ่งขึ้นมาสรุปความเสียหายเบื้องต้นของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมา Dr.Kamol TAKABUT

7 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Okuma เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ผลิตปฏิกรณ์ Hitachi ให้ความเห็นว่า ตามรายงาน เสียงระเบิดคงเกิด จากระบบท่อไอน้ำระเบิด ยังไม่มีการรายงานความเสียหาย ของ ถังปฏิกรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความคืบหน้า ของสถานะการณ์ จะส่งข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบต่อไป Dr.Kamol TAKABUT


ดาวน์โหลด ppt 1 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ กลางทศวรรษ 1950 โรงไฟฟ้า ทดสอบโรงแรกของ JPDR เริ่มการเดินเครื่อง ตั้งแต่ปี 1963 และ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรกของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google