งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวงจรต้นแบบ (Circuit Prototyping) ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวงจรต้นแบบ (Circuit Prototyping) ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวงจรต้นแบบ (Circuit Prototyping) ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 2 เบรดบอร์ด (Breadboard) ภาพจาก http://tangentsoft.net ภาพจาก Wikimedia

3 3 เบรดบอร์ด ข้อดี ข้อดี  ต่อวงจรทดสอบได้สะดวกและ รวดเร็ว ( ไม่ต้องบัดกรี )  ใช้ได้ดีกับวงจรที่ประกอบด้วยไอซี หลายตัว ข้อเสีย ข้อเสีย  ไม่มั่นคง สาย / อุปกรณ์หลุดได้ง่าย  ไม่เหมาะกับวงจรขนาดใหญ่และ ซับซ้อน  อุปกรณ์ที่ขามีขนาดใหญ่อาจเสียบ ไม่ลง

4 4 แผ่นวงจรพิมพ์ ภาพจาก http://www.eijndhoven.net

5 5 แผ่นวงจรพิมพ์ ข้อดี ข้อดี  ทำได้ง่ายในปริมาณมาก ๆ  ใช้กับวงจรได้แทบทุกประเภท  มีขนาดเล็ก และมั่นคงถาวรมาก ข้อเสีย ข้อเสีย  กระบวนการทำยุ่งยากและเสียเวลา  ราคาสูง หากทำในปริมาณน้อย ๆ

6 6 แผ่นวงจรพิมพ์ อเนกประสงค์

7 7 ข้อดี ข้อดี  สร้างวงจรทดสอบได้สะดวก  มั่นคงถาวรกว่าเบรดบอร์ด ข้อเสีย ข้อเสีย  ยังใช้พื้นที่มากกว่าแผ่นวงจรสำเร็จ  การวางอุปกรณ์บางชนิดอาจดู เทอะทะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวงจรต้นแบบ (Circuit Prototyping) ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google