งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE ) ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE ) ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE ) ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 ศูนย์ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล

3

4 การสูบน้ำช่วยเหลือ ชาวนา - ชาวสวน และการ สูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย เป็นภารกิจหลักของสำนัก เครื่องจักรกล ที่จะต้องส่งเครื่องจักรกลสูบน้ำ เข้า สนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรกลสูบน้ำเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหลัก ในการสนับสนุน เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ เห็นได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ ปี พ. ศ. 2554 ที่ผ่าน มา สำนักเครื่องจักรกล ได้สนับสนุนและระดม เครื่องจักรกลสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการสูบน้ำในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล จนสามารถแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในพื้นที่ที่ประสบภัยได้ ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายและ การติดตั้งเครื่องจักรกลสูบน้ำ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ แต่อุปกรณ์หัวกะโหลกยังมี ขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ทำให้การเคลื่อนย้ายและ การติดตั้งทำได้ยาก และมีราคาแพง ฉะนั้นจึงได้ออกแบบและคิดค้นหัวกะโหลกแบบ มือถือ ซึ่งมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขน ย้ายและติดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5

6  เพื่อให้หัวกะโหลกมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนย้าย และติดตั้ง  เพื่อลดระยะเวลาในการขนย้ายและ ติดตั้ง  เพื่อลดจำนวนบุคลากรในการติดตั้ง ให้น้อยลง

7

8

9

10

11

12 (5) บู๊ช เปิด - ปิด วาล์ว ขนาด ø 1.6 ซม. X 8 ซม. จำนวน 1 ชุด (6) น๊อต + สกรู ( ยึด ประกบแผ่นยางกับแผ่น เหล็ก ) ขนาด ø 10 มม. x 20 มม. จำนวน 1 ชุด

13 1. นำเหล็กเส้นขนาด ø 5 มม. ตัดเป็นตัวยู เพื่อ เชื่อมทำเป็นหูหิ้ว และตะแกรงกันขยะมูลฝอย จำนวน 7 อัน ตามรูปด้านล่าง

14

15

16

17

18

19

20

21

22 หัวกะโหลก แบบเดิม หัวกะโหลกแบบ ใหม่ ขนาดใหญ่ขนาดเล็ก น้ำหนักมากน้ำหนักเบา ราคาสูงราคาถูก

23


ดาวน์โหลด ppt เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE ) ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google