งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE ) ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE ) ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE ) ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 ศูนย์ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล

3

4 การสูบน้ำช่วยเหลือ ชาวนา - ชาวสวน และการ สูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย เป็นภารกิจหลักของสำนัก เครื่องจักรกล ที่จะต้องส่งเครื่องจักรกลสูบน้ำ เข้า สนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรกลสูบน้ำเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหลัก ในการสนับสนุน เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ เห็นได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ ปี พ. ศ ที่ผ่าน มา สำนักเครื่องจักรกล ได้สนับสนุนและระดม เครื่องจักรกลสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการสูบน้ำในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล จนสามารถแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในพื้นที่ที่ประสบภัยได้ ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายและ การติดตั้งเครื่องจักรกลสูบน้ำ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ แต่อุปกรณ์หัวกะโหลกยังมี ขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ทำให้การเคลื่อนย้ายและ การติดตั้งทำได้ยาก และมีราคาแพง ฉะนั้นจึงได้ออกแบบและคิดค้นหัวกะโหลกแบบ มือถือ ซึ่งมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขน ย้ายและติดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5

6  เพื่อให้หัวกะโหลกมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนย้าย และติดตั้ง  เพื่อลดระยะเวลาในการขนย้ายและ ติดตั้ง  เพื่อลดจำนวนบุคลากรในการติดตั้ง ให้น้อยลง

7

8

9

10

11

12 (5) บู๊ช เปิด - ปิด วาล์ว ขนาด ø 1.6 ซม. X 8 ซม. จำนวน 1 ชุด (6) น๊อต + สกรู ( ยึด ประกบแผ่นยางกับแผ่น เหล็ก ) ขนาด ø 10 มม. x 20 มม. จำนวน 1 ชุด

13 1. นำเหล็กเส้นขนาด ø 5 มม. ตัดเป็นตัวยู เพื่อ เชื่อมทำเป็นหูหิ้ว และตะแกรงกันขยะมูลฝอย จำนวน 7 อัน ตามรูปด้านล่าง

14

15

16

17

18

19

20

21

22 หัวกะโหลก แบบเดิม หัวกะโหลกแบบ ใหม่ ขนาดใหญ่ขนาดเล็ก น้ำหนักมากน้ำหนักเบา ราคาสูงราคาถูก

23


ดาวน์โหลด ppt เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE ) ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google