งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคฝีดาษไก่ (Pox disease)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคฝีดาษไก่ (Pox disease)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคฝีดาษไก่ (Pox disease)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส การติดต่อ สัมผัส และ พาหะ esp. ยุง อาการและรอยโรค แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นที่ผิวหนัง ชนิดเป็นที่ลำคอ Pox

2 1. ชนิดเป็นที่ผิวหนัง จะมีตุ่มเล็กคล้ายหูดเกิดขึ้นบน หงอน เหนียง ใบหน้า ต่อมาตุ่มจะแห้งอย่างรวดเร็ว เป็นสะเก็ดสีน้ำตาล ชนิดนี้อาการไม่รุนแรง เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ไข่ลด ไก่เป็นโรคประมาณ 3-4 wk อัตราการตายเฉลี่ย 17% (เชิดชัยและคณะ, 2524) Pox

3 2. ชนิดเป็นที่ลำคอ จะมีเนื้อตายสีเหลืองเป็นหย่อมๆ ในปาก ลิ้น และหลอดอาหาร บางครั้งที่หลอดลม ทำให้รบกวนการกินอาหารและการหายใจ อัตราการตายอาจสูงถึง 50% Pox

4 พยาธิภายนอก เช่น ไร หมัด เหา สามารถก่อให้เกิดโรคที่มีความผิดปกติที่ผิวหนังได้
ไรขี้เรื้อนหน้าแข้งไก่ โรคพยาธิภายนอก


ดาวน์โหลด ppt โรคฝีดาษไก่ (Pox disease)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google