งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pox1 โรคฝีดาษไก่ (Pox disease) สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส การติดต่อ สัมผัส และ พาหะ esp. ยุง อาการและรอยโรค แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ – ชนิดเป็นที่ผิวหนัง – ชนิดเป็นที่ลำคอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pox1 โรคฝีดาษไก่ (Pox disease) สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส การติดต่อ สัมผัส และ พาหะ esp. ยุง อาการและรอยโรค แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ – ชนิดเป็นที่ผิวหนัง – ชนิดเป็นที่ลำคอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pox1 โรคฝีดาษไก่ (Pox disease) สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส การติดต่อ สัมผัส และ พาหะ esp. ยุง อาการและรอยโรค แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ – ชนิดเป็นที่ผิวหนัง – ชนิดเป็นที่ลำคอ

2 Pox2 1. ชนิดเป็นที่ผิวหนัง จะมีตุ่มเล็กคล้ายหูดเกิดขึ้นบน หงอน เหนียง ใบหน้า ต่อมาตุ่มจะแห้งอย่างรวดเร็ว เป็นสะเก็ดสีน้ำตาล ชนิดนี้อาการไม่รุนแรง เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ไข่ลด ไก่เป็นโรคประมาณ 3-4 wk อัตราการตายเฉลี่ย 17% ( เชิดชัยและ คณะ, 2524)

3 Pox3 2. ชนิดเป็นที่ลำคอ จะมีเนื้อตายสีเหลืองเป็นหย่อมๆ ในปาก ลิ้น และหลอดอาหาร บางครั้งที่หลอดลม ทำให้รบกวนการกินอาหารและการ หายใจ อัตราการตายอาจสูงถึง 50%

4 โรคพยาธิภายนอก 4 พยาธิภายนอก เช่น ไร หมัด เหา สามารถก่อให้เกิดโรคที่มีความผิดปกติที่ ผิวหนังได้ ไรขี้เรื้อนหน้า แข้งไก่


ดาวน์โหลด ppt Pox1 โรคฝีดาษไก่ (Pox disease) สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส การติดต่อ สัมผัส และ พาหะ esp. ยุง อาการและรอยโรค แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ – ชนิดเป็นที่ผิวหนัง – ชนิดเป็นที่ลำคอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google