งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 1 การเตรียมแก๊ส NO2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 1 การเตรียมแก๊ส NO2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ 1 การเตรียมแก๊ส NO2
HNO3 5 cm3 Cu 1 กรัม การเก็บแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในหลอดฉีดยา

2 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนความดันกับภาวะสมดุล
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนความดันกับภาวะสมดุล สังเกตสีของแก๊สในหลอดฉีดยาที่เตรียมไว้แล้วจากตอนที่ 1 บันทึกผล กดก้านหลอดฉีดยาลงอย่างรวดเร็วจนปริมาตรลดลงครึ่งหนึ่ง กดให้อยู่ตำแหน่งนั้น 15 วินาที สังเกตสีแล้วเปรียบเทียบกับก่อนกด ดึงก้านหลอดฉีดยาขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้อยู่ที่ระดับเดิม กดให้อยู่ตำแหน่งนั้น 15 วินาที สังเกตสีแล้วเทียบกับเมื่อกดลง ทำการทดลองตามขั้นตอน 2-3 ซ้ำอีกครั้ง

3 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนอุณหภูมิกับภาวะสมดุล
ตอนที่ 3 การเปลี่ยนอุณหภูมิกับภาวะสมดุล นำหลอดทดลองบรรจุแก๊ส NO2(ที่เตรียมไว้ในตอนที่1) 3 หลอด ใช้เปรียบเทียบกับ หลอดที่ 1 และ2 จุ่มน้ำร้อน T 70 ๐C จุ่มในน้ำแข็ง หลอดที่ 2 หลอดที่ 1 หลอดที่ 3

4 นำหลอดทดลองที่จุ่มน้ำร้อนมาจุ่มในน้ำแข็งและหลอดทดลองที่จุ่ม
ในน้ำแข็งมาจุ่มในน้ำร้อน ตั้งไว้ครู่หนึ่ง สังเกตสีและเปรียบเทียบสีกับหลอดที่ 3 ใช้เปรียบเทียบกับ หลอดที่ 1 และ 2 จุ่มในน้ำแข็ง จุ่มน้ำร้อน T 70 ๐C หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอดที่ 3

5 นำหลอดทั้ง 2 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักครู่
สังเกตสีและเปรียบเทียบกับสีของแก๊สในหลอดทดลองที่ 3 หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอดที่ 3


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 1 การเตรียมแก๊ส NO2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google