งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HNO 3 5 cm 3 Cu 1 กรัม ตอนที่ 1 การเตรียมแก๊ส NO 2 การเก็บแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในหลอดฉีดยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HNO 3 5 cm 3 Cu 1 กรัม ตอนที่ 1 การเตรียมแก๊ส NO 2 การเก็บแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในหลอดฉีดยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HNO 3 5 cm 3 Cu 1 กรัม ตอนที่ 1 การเตรียมแก๊ส NO 2 การเก็บแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในหลอดฉีดยา

2 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนความดันกับภาวะสมดุล สังเกตสีของแก๊สในหลอดฉีดยาที่เตรียมไว้แล้วจากตอนที่ 1 กดก้านหลอดฉีดยาลงอย่างรวดเร็วจนปริมาตรลดลงครึ่งหนึ่ง กดให้อยู่ตำแหน่งนั้น 15 วินาที บันทึกผล สังเกตสีแล้วเปรียบเทียบกับก่อนกด ดึงก้านหลอดฉีดยาขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้อยู่ที่ระดับเดิม กดให้อยู่ตำแหน่งนั้น 15 วินาที สังเกตสีแล้วเทียบกับเมื่อกดลง ทำการทดลองตามขั้นตอน 2-3 ซ้ำอีกครั้ง

3 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนอุณหภูมิกับภาวะสมดุล นำหลอดทดลองบรรจุแก๊ส NO 2 ( ที่เตรียมไว้ในตอนที่ 1) 3 หลอด หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอดที่ 3 จุ่มน้ำร้อน T 70 ๐ C จุ่มในน้ำแข็ง ใช้เปรียบเทียบกับ หลอดที่ 1 และ 2

4 หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอดที่ 3 ใช้เปรียบเทียบกับ หลอดที่ 1 และ 2 จุ่มน้ำร้อน T 70 ๐ C จุ่มในน้ำแข็ง นำหลอดทดลองที่จุ่มน้ำร้อนมาจุ่มในน้ำแข็งและหลอดทดลองที่จุ่ม ในน้ำแข็งมาจุ่มในน้ำร้อน ตั้งไว้ครู่หนึ่ง สังเกตสีและเปรียบเทียบสีกับหลอดที่ 3

5 นำหลอดทั้ง 2 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักครู่ สังเกตสีและเปรียบเทียบกับสีของแก๊สในหลอดทดลองที่ 3 หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอดที่ 3


ดาวน์โหลด ppt HNO 3 5 cm 3 Cu 1 กรัม ตอนที่ 1 การเตรียมแก๊ส NO 2 การเก็บแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในหลอดฉีดยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google