งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PREY DEFENSES STRUCTURAL D. BEHAVIORAL D. CHEMICAL D. COLORATIONAL DEFENSES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PREY DEFENSES STRUCTURAL D. BEHAVIORAL D. CHEMICAL D. COLORATIONAL DEFENSES."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PREY DEFENSES STRUCTURAL D. BEHAVIORAL D. CHEMICAL D. COLORATIONAL DEFENSES

2 มักจะสัมพันธ์กับ STRUCTURAL DEFENSES A B การมีลวดลาย สีสัน

3 Malaysian back-to front butterfly false legs & fake antennae

4 แมงมุมเขาควาย

5 S. American frog จะพองตัวเพื่อให้เห็นตาหลอก …… ผู้ล่าตกใจ ถ้าผู้ล่าจะโจมตีอีก จะปล่อยสารเหม็นจาก false eyes Leaf Katydid

6 COLORATION 1.CRYPTIC COLORATION.. การพรางตัว CAMOUFLAGE HOMOMORPHISM (SHAPE) HOMOCHROMISM (COLOR) HOMOTYPISM (COLOR&SHAPE)

7 C T

8

9

10 CAMOUFLAGE Pebble plants โครงสร้างคล้ายหิน Woodcock มีสีกลืนกับสิ่งแวดล้อม

11 Potoo bird.. เปิดตาเพียงครึ่ง ยืดคอตรง Moth.. พรางตัวจากผู้ล่า..Disruptive coloration

12 katydid

13 Malaysian horned frog สีกลมกลืนกับใบไม้แห้ง Grass green whip snake

14 STONEFI SH

15 บางส่วน มีสีเด่นชัด บางส่วน กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม DISRUPTIVE COLORATION การมีสี ลวดลาย ทำให้มองผิดไปจากความจริง

16 Potoo bird.. เปิดตาเพียงครึ่ง ยืดคอตรง Moth.. พรางตัวจากผู้ล่า..Disruptive coloration

17 WEASEL WINTER

18 WARNING COLORATION APOSMATIC COLORATION WASP

19 MIMICRY: การเลียนแบบ MULLERIAN MIMICRY: เลียนแบบกันเองในกลุ่ม ที่ป้องกันตัวได้ดี BATESIAN MIMICRY: MIMIC เลียนแบบ MODEL ไม่มีการป้องกัน ป้องกันตัวดี

20 MULLERIAN MIMICRY ป้องกันตัวได้ดี

21 Monarch Butterfly MULLERIAN MIMICRY การเลียนแบบ กันเอง ในกลุ่มที่มีการ ป้องกัน ตัวได้ดี Crea butterfly Monarch butterfly

22 BATESIAN MM. ผึ้ง --- แมลง MODEL MIMIC

23 BATESIAN MIMICRY….. HARMLESS HOVERFLY เลียนแบบตัวต่อ

24 มด ---- มวน

25 Moray eel..MODEL Harmless plesiops fish mimic BATESIAN MIMICRY

26 REPRODUCTION เพื่อการแพร่พันธุ์ พืช ดอก … รูปร่าง สี & เวลาบานที่เหมาะสม กับสิ่งที่ช่วยกระจายพันธุ์ กลิ่น.. ดึงดูด น้ำหวาน.. ล่อ กลางวัน.. กลางคืน

27

28

29

30 Flower & Hummingbird

31

32 เมล็ด.. รูปร่าง.. วิธีกระจายเมล็ด เล็ก มีปีก ตะขอหรือสารเหนียว แตก มีแรงดีดตัว

33 การกระจายพันธุ์ สะแก … มีปีก 4 ด้าน

34 ข้าวสาร

35 ผล …. เปลือก …. รส.. กลิ่น หนา ….. บาง ฝาด เปรี้ยว ( อ่อน )…..….. หวาน ( สุก ) เปลี่ยนสี เขียว ……….. เหลือง แดง กลิ่น

36 สิ่งล่อใจ ดอกสีสวย ผลไม้รสหวาน

37 ADAPTATION เพิ่มอัตราการแพร่พันธุ์ …. เศรษฐีพันล้าน

38 สัตว์ SEXUAL IMPRINTING ช่วยให้จับคู่อย่างถูกต้อง COURTSHIP DISPLAYS เกี้ยวพาราสี ลดความก้าวร้าว เกิดความประทับใจ

39 SAGEGROUSE

40 ยางโทนใหญ่เกี้ยว Least tern

41 แมลงเพศผู้นำของขวัญมาให้ สร้างรัง

42 การต่อสู้ … แสดงถึงความแข็งแรง ดึงดูดเพศตรงข้าม

43 NESTING ทำรัง ป้องกันอันตราย PRAIRIE DOG

44 การดูแลลูก PARENTAL CARE

45 การดูแลลูก วางไข่ในตัวเหยื่อ Parental care อมลูกไว้ในปาก

46 บั้งรอกใหญ่ เงือกสีน้ำตาล ญาติอุปถัมภ์

47 Opossum แมลงดานา REPRODUCTION pouch

48

49 ช่วยกันดูแล.. ผลัดกันไปหาอาหาร

50 COEVOLUTION หรือ COADAPTATION วิวัฒนาการร่วมกันของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ด้านบวก ด้านลบ

51 ตัวอย่างการวิวัฒนาการร่วมกัน

52 FLOWERING……..POLLINATORS PLANTS……… สัตว์ หรือมนุษย์ ช่วยกระจายพันธุ์ ผู้ช่วยผสมเกสร เมล็ด

53 ผีเสื้อกลางคืน

54

55 ดอกไม้ …… ผึ้ง ต้องมีที่ลงเกาะด้วย

56 ACACIA & ANTS

57 ROCK LILY มีดอกคว่ำลง ต้องพึ่ง PRONUBA MOTH MOTH วางไข่ในรังไข่ของ LILY ตัวอ่อนกินไข่ส่วนหนึ่งเพื่อเจริญเติบโต

58

59


ดาวน์โหลด ppt PREY DEFENSES STRUCTURAL D. BEHAVIORAL D. CHEMICAL D. COLORATIONAL DEFENSES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google