งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COLORATIONAL DEFENSES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COLORATIONAL DEFENSES"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COLORATIONAL DEFENSES
PREY DEFENSES STRUCTURAL D. BEHAVIORAL D. CHEMICAL D. COLORATIONAL DEFENSES

2 A B COLORATIONAL DEFENSES การมีลวดลาย สีสัน
มักจะสัมพันธ์กับ STRUCTURAL DEFENSES

3 Malaysian back-to front butterfly false legs & fake antennae

4 แมงมุมเขาควาย

5 Leaf Katydid S. American frog จะพองตัวเพื่อให้เห็นตาหลอก……ผู้ล่าตกใจ
ถ้าผู้ล่าจะโจมตีอีก จะปล่อยสารเหม็นจาก false eyes Leaf Katydid

6 COLORATION HOMOCHROMISM (COLOR) HOMOTYPISM (COLOR&SHAPE)
1.CRYPTIC COLORATION..การพรางตัว CAMOUFLAGE COLORATION HOMOMORPHISM (SHAPE) HOMOCHROMISM (COLOR) HOMOTYPISM (COLOR&SHAPE)

7 T C

8

9

10 CAMOUFLAGE Pebble plants โครงสร้างคล้ายหิน Woodcock มีสีกลืนกับสิ่งแวดล้อม

11 Potoo bird..เปิดตาเพียงครึ่ง ยืดคอตรง
Moth..พรางตัวจากผู้ล่า..Disruptive coloration

12 katydid

13 Malaysian horned frog สีกลมกลืนกับใบไม้แห้ง Grass green whip snake

14 STONEFISH

15 DISRUPTIVE COLORATION
การมีสี ลวดลาย ทำให้มองผิดไปจากความจริง บางส่วน มีสีเด่นชัด บางส่วน กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

16 Potoo bird..เปิดตาเพียงครึ่ง ยืดคอตรง
Moth..พรางตัวจากผู้ล่า..Disruptive coloration

17 WEASEL WINTER

18 WARNING COLORATION APOSMATIC COLORATION WASP

19 เลียนแบบกันเองในกลุ่มที่ป้องกันตัวได้ดี
MIMICRY: การเลียนแบบ MULLERIAN MIMICRY: เลียนแบบกันเองในกลุ่มที่ป้องกันตัวได้ดี BATESIAN MIMICRY: MIMIC เลียนแบบ MODEL ไม่มีการป้องกัน ป้องกันตัวดี

20 MULLERIAN MIMICRY ป้องกันตัวได้ดี

21 ในกลุ่มที่มีการป้องกัน ตัวได้ดี
MULLERIAN MIMICRY การเลียนแบบกันเอง ในกลุ่มที่มีการป้องกัน ตัวได้ดี Crea butterfly Monarch Butterfly Monarch butterfly

22 ผึ้ง---แมลง BATESIAN MM. MIMIC MODEL

23 BATESIAN MIMICRY….. HARMLESS HOVERFLY เลียนแบบตัวต่อ

24 มด----มวน

25 BATESIAN MIMICRY Moray eel ..MODEL Harmless plesiops fish mimic

26 พืช ดอก…รูปร่าง สี & เวลาบานที่เหมาะสม กับสิ่งที่ช่วยกระจายพันธุ์
REPRODUCTION เพื่อการแพร่พันธุ์ กลางวัน..กลางคืน พืช ดอก…รูปร่าง สี & เวลาบานที่เหมาะสม กับสิ่งที่ช่วยกระจายพันธุ์ กลิ่น..ดึงดูด น้ำหวาน..ล่อ

27

28

29

30 Flower & Hummingbird

31

32 เมล็ด..รูปร่าง .. วิธีกระจายเมล็ด แตก มีแรงดีดตัว เล็ก มีปีก
เล็ก มีปีก ตะขอหรือสารเหนียว แตก มีแรงดีดตัว

33 การกระจายพันธุ์ สะแก…มีปีก 4 ด้าน

34 ข้าวสาร

35 ฝาด เปรี้ยว(อ่อน)…..…..หวาน(สุก)
ผล….เปลือก …. รส..กลิ่น หนา…..บาง เปลี่ยนสี เขียว………..เหลือง แดง ฝาด เปรี้ยว(อ่อน)…..…..หวาน(สุก) กลิ่น

36 สิ่งล่อใจ ดอกสีสวย ผลไม้รสหวาน

37 ADAPTATION เพิ่มอัตราการแพร่พันธุ์ ….เศรษฐีพันล้าน

38 สัตว์ SEXUAL IMPRINTING ช่วยให้จับคู่อย่างถูกต้อง COURTSHIP DISPLAYS
เกี้ยวพาราสี ลดความก้าวร้าว เกิดความประทับใจ

39 SAGEGROUSE

40 Least tern ยางโทนใหญ่เกี้ยว

41 แมลงเพศผู้นำของขวัญมาให้
สร้างรัง

42 การต่อสู้… แสดงถึงความแข็งแรง ดึงดูดเพศตรงข้าม

43 NESTING ทำรัง ป้องกันอันตราย PRAIRIE DOG

44 การดูแลลูก PARENTAL CARE

45 PARENTAL CARE การดูแลลูก อมลูกไว้ในปาก Parental care วางไข่ในตัวเหยื่อ

46 บั้งรอกใหญ่ เงือกสีน้ำตาล ญาติอุปถัมภ์

47 Opossum แมลงดานา REPRODUCTION pouch

48

49 ช่วยกันดูแล..ผลัดกันไปหาอาหาร

50 COEVOLUTION หรือ COADAPTATION
วิวัฒนาการร่วมกันของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ด้านบวก ด้านลบ

51 ตัวอย่างการวิวัฒนาการร่วมกัน

52 PLANTS………สัตว์ หรือมนุษย์ ช่วยกระจายพันธุ์
FLOWERING……..POLLINATORS ผู้ช่วยผสมเกสร PLANTS………สัตว์ หรือมนุษย์ ช่วยกระจายพันธุ์ เมล็ด

53 ผีเสื้อกลางคืน Flower-bat

54

55 ดอกไม้……ผึ้ง ต้องมีที่ลงเกาะด้วย

56 ACACIA & ANTS

57 ROCK LILY มีดอกคว่ำลง ต้องพึ่งPRONUBA MOTH
MOTH วางไข่ในรังไข่ของLILY ตัวอ่อนกินไข่ส่วนหนึ่งเพื่อเจริญเติบโต

58

59


ดาวน์โหลด ppt COLORATIONAL DEFENSES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google