งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันลอยกระทง ประเพณีและประวัติวันลอย กระทง 2555 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ.2555 อีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงงานเทศกาลวันลอยกระทง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันลอยกระทง ประเพณีและประวัติวันลอย กระทง 2555 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ.2555 อีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงงานเทศกาลวันลอยกระทง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันลอยกระทง ประเพณีและประวัติวันลอย กระทง 2555 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ.2555 อีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงงานเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งเป็นงานเทศกาล แห่งความสุขและรื่นเริง ลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน บ้างก็ว่า มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย เรียกได้ว่า เริ่มมีประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นมาก็มีประเพณีลอยกระทงกันเลยทีเดียว

3 ประวัติวันลอยกระทงและประเพณีลอยกระทง การลอยกระทงมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 2 ประการ คือ 1. เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางท้องที่ถือว่าลอยกระทงเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในโอกาสที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมในนาคภิภพ และทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่ง แม่น้ำนัมมทานที (1) เพราะฉะนั้นการที่บ้านเรามีประเพณีลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองก็ เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสนี้ ส่วนทางเหนือนั้นมีประเพณียี่เป็ง มีทั้งลอยกระทงและลอยโคมขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเขี้ยว แก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เราจึงจุดประทีป ลอย โคม ส่งใจขึ้นไปบูชาพระเขี้ยวแก้วร่วมกับพระอินทร์ที่นำหมู่เทวดาบูชาพระเขี้ยวแก้วที่จุฬามณีในวัน เพ็ญเดือนสิบสองนี้เช่นกัน ยี่เป็งสันทราย ได้จัดประเพณีลอยกระทง และลอยโคม ซึ่งเป็นภาพวัฒนธรรมไทยที่งดงามมากใน สายตาของชาวโลก และยังได้มีการจัดลอยโคมที่มองโกเลีย และอินเดียเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วด้วยสวรรค์เทวดา 2. เพื่อบูชาพระแม่คงคา เป็นการแสดงการขอบคุณน้ำ เพราะมนุษย์เราอยู่ได้เพราะน้ำ ตั้งแต่ โบราณมาชุมชนทั้งหลายเวลาสร้างเมือง ต่างก็เลือกติดแม่น้ำ ดังนั้นถึงเวลาในรอบ 1 ปี ก็เลือกเอา วันเพ็ญเดือนสิบสอง ระลึกว่าตลอดปีที่ผ่านมา เราได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต ขณะที่ลอยกระทง เราก็นึกถึงคุณของน้ำ ไม่ใช่ลอยเฉยๆ ต้องรำลึกว่าต้องรู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธี และใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้าง ไม่ทำให้น้ำสกปรก ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ เป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คง คา ไม่ใช่เป็นการไหว้เทวดาพระแม่คงคาแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงการขอบคุณน้ำ ในฐานะที่เป็น ผู้ให้ชีวิตเรา

4 " เพลง รำวงวันลอยกระทง " วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนอง เต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอย กระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวันลอยกระทง รำวงวัน ลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะ ส่งให้เราสุขใจ

5


ดาวน์โหลด ppt วันลอยกระทง ประเพณีและประวัติวันลอย กระทง 2555 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ.2555 อีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงงานเทศกาลวันลอยกระทง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google