งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง ปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเรา อย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1 อารย ธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบ คำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำ เป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 เป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณ ดินแดนภาคตะวันตกของอินเดีย ( ปากีสถานในปัจจุบัน ) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุครอบคลุม บริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำไนล์แห่งอิยิปต์ โดยทุกๆปี กระแสน้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่งทำให้ดินแดนลุ่มน้ำสินธุอุดม สมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรม นักประวัติศาสตร์บาง คนเรียกอารยธรรมในดินแดนนี้ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา

4 จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต จนถึงปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นอารย ธรรมที่ใหญ่จนติดอันดับของโลก

5

6 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เช่น ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียสมัยโบราณเป็นชนชาติแรกที่ ประดิษฐ์เลข 0 ทำให้มีหลักหน่วย สิบ ร้อย และพัน

7 จัดทำโดย นางสาว บุญฑริกา แสนหนองชาติ เลขที่ ๒๔ ชั้น ม. ๕ / ๑


ดาวน์โหลด ppt 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google