งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดสุพรรณบุรี โดย เด็กชายอธิภัทร แป้นทิม ชั้นป 4/3 เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดสุพรรณบุรี โดย เด็กชายอธิภัทร แป้นทิม ชั้นป 4/3 เลขที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดสุพรรณบุรี โดย เด็กชายอธิภัทร แป้นทิม ชั้นป 4/3 เลขที่ 10

2 ประวติ ศาสตร์ สุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่า ทวารวดีศรีสุพรรณ ภูมิ หรือ พันธุมบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน แถบ บริเวณตำบลรั้วใหญ่ไปจดตำบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัด สนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2,000 คนบวช จึงขนานนามเมือง ใหม่ว่า สองพันบุรี ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่ น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกว่า อู่ทอง จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนี้จึงถูกเรียกว่าชื่อว่า สุพรรณบุรี นับแต่นั้นมา โบราณวัตถุยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก ฟูนัน ทวารวดีศรีวิชัยแม่น้ำท่าจีนวัด สนามชัยวัดป่าเลไลยก์พระเจ้าอู่ทองขุนหลวงพะงั่ว ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่ สำคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมืองตลอดจนโบราณสถานถูกทำลายเหลือ เป็นซากปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณบุรีได้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ และตั้งอยู่บน ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ( ลำน้ำสุพรรณ ) มาจนตราบทุกวันนี้สมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีสมัยรัตนโกสินทร์ ความสำคัญของสุพรรณบุรีในด้านประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุป ราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงาน เพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้น กำเนิดแห่งตำนาน " ขุนช้างขุนแผน " วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่อง ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิ บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์สงครามยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหาอุป ราชาดอนเจดีย์วรรณคดี ขุนช้างขุนแผน วรรณคดี สุพรรณบุรี ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ราบภาคกลางสืบสานความเจริญรุ่งเรืองมา ตั้งแต่อดีตเมื่อ พ. ศ. 1420 จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐานทางโบราณคดี ได้จารึกชื่อไว้ในพงศาวดารเหนือ และนาม " สุพรรณภูมิ " ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง มหาราชระบุว่าเป็นนครรัฐที่มีความสำคัญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญอีกด้วย พ. ศ. 1420นครรัฐ

3 สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือ พระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราด ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

4 สถานที่ท่องเที้ยว หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ. เมือง หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หลวงพ่อดำ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ. เมือง หลวงพ่อดำ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หลวงพ่อเณรแก้ว วัดพระรูป อ. เมือง หลวงพ่อเณรแก้ว วัดพระรูป พระไสยาศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ. เมือง พระไสยาศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระนาคปรก วัดพระลอย อ. เมือง พระนาคปรก วัดพระลอย พระนอน วัดพระนอน อ. เมือง พระนอน วัดพระนอน หลวงพ่อจักรเพชร วัดเขาดิน อ. เมือง หลวงพ่อจักรเพชร วัดเขาดิน หลวงพ่อดำ วัดหนองเพียร อ. ศรีประจันต์ หลวงพ่อดำ วัดหนองเพียร หลวงพ่อแก้ว วัดบ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์ หลวงพ่อแก้ว วัดบ้านกร่าง พระพุทธเทวเทพ วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ. ศรีประจันต์ พระพุทธเทวเทพ วัดโพธิ์ศรีเจริญ พระพุทธโสภิต วัดพังม่วง อ. ศรีประจันต์ พระพุทธโสภิต วัดพังม่วง พระนาคปรก วัดละหาร อ. ศรีประจันต์ พระนาคปรก วัดละหาร หลวงพ่อวัดบางแอก วัดบางแอก อ. สามชุก หลวงพ่อวัดบางแอก วัดบางแอก หลวงพ่อดำ วัดลาดสิงห์ อ. สามชุก หลวงพ่อดำ วัดลาดสิงห์ หลวงพ่อยิ้ม วัดหนองผักนาก อ. สามชุก หลวงพ่อยิ้ม วัดหนองผักนาก

5 สถานที่ท่องเที้ยว ( ต่อ ) หลวงพ่อใหญ่ วัดลำพระยา อ. สามชุก หลวงพ่อใหญ่ วัดลำพระยา พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว อ. สองพี่น้อง พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว อ. สองพี่น้อง พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว พระศรีสรรเพชญ วัดอัมพวัน อ. สองพี่น้อง พระศรีสรรเพชญ วัดอัมพวัน พระพุทธนิมิต วัดอัมพวัน อ. สองพี่น้อง พระพุทธนิมิต วัดอัมพวัน พระไสยาศน์ วัดอัมพวัน อ. สองพี่น้อง พระไสยาศน์ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจันทรังษี วัดอาน อ. บางปลาม้า หลวงพ่อจันทรังษี วัดอาน หลวงพ่อศรี วัดกำมะเชียร อ. เดิมบางนางบวช หลวงพ่อศรี วัดกำมะเชียร หลวงพ่อชัยมงคล วัดท่ากุ่ม อ. ดอนเจดีย์ หลวงพ่อชัยมงคล วัดท่ากุ่ม หลวงพ่อศรีสรรเพชญ์ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ. อู่ทอง หลวงพ่อศรีสรรเพชญ์ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดสุพรรณบุรี โดย เด็กชายอธิภัทร แป้นทิม ชั้นป 4/3 เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google